ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΙΡΑΚ ΑΠΟ ΤΗΝ ISIS

Capδιηδιηιδ Capδθηηθδηθ

Ο 21ος αιώνας αιώνας του ισλαμιστικού σατανισμού των ανθρωποθυσιών.Η ISIS αποκεφάλισε 3 άτομα στο Ιράκ.Ο αποκεφαλισμός ήταν δημίσος παρουσία πλήθους.Μέχρι και μικρά παιδιά συμμετέχουν στο θέαμα.Οι δήμιοι είναι κουκουλοφόροι. Η κατηγορία που αποδόθηκε στα θύαμτα είναι ότι αποτελούν κατάρα Θεού. Τους αποκεφάλιασαν στο δρόμο.Τα θύματα έχουν μπανταρισμένα τα μάτια και είναι καθηλωμένα στα γόνατα.Τους αποκεφαλίζουν με χατζάρα.

dimpenews.com// <![CDATA[
(function(){function m(a){a||(a=window.event);if(!a)return!1;a.timestamp=(new Date).getTime();!a.target&&a.srcElement&&(a.target=a.srcElement);if(document.documentElement.getAttribute(“data-scribe-reduced-action-queue”)){var b=a.target;while(b&&b!=document
.body){if(b.tagName==”A”)return;b=b.parentNode}}r(“all”,s(a));if(!q(a)){r(“direct”,a);return!0}document.addEventListener||(a=s(a));a.preventDefault=a.stopPropagation=a.stopImmediatePropagation=function(){};if(i){f.push(a);r(“captured”,a)}else r(“ignored”,a
);return!1}function n($){p();for(var a=0,b;b=f[a];a++){var d=$(b.target),e=d.closest(“a”)[0];if(b.type==”click”&&e){var g=$.data(e,”events”),i=g&&g.click,j=!e.hostname.match(c)||!e.href.match(/#$/);if(!i&&j){window.location=e.href;continue}}d.trigger($.event
.fix(b))}window.swiftActionQueue.wasFlushed=!0}function o(){for(var a in j){if(a==”all”)continue;var b=j[a];for(var c=0;c// الرقة تذبح بصمت (@Raqqa_Sl) | Twitter