660f2b97-1f6d-405b-b7cb-14f366949949

H Daesh για πρώτη φιορά αποκαλύπτει την οργανωτική δομή της και μάλιστα λεπτομερώς μέσω  νέου της φιλμ  .Η Daesh αναφέρει ότι «το κράτος του Χαλιφάτου  » αποτελείται από 35 κρατίδια διάσπαρτα σε πολλές χώρες εκ των οποίων 19 σε Συρία και Ιράκ και 16 σε άλλες χώρες. Αναφέρεται στο σημαίνοντα ρόλο του « Συμβουλίου της  Choura ».  Στη Συρία και Ιράκ τα κέντρα διοίκησής της είναι σε : « Bagdad, Anbar, Salahuddin, Fallujah, Diyala, στη Β Bagdad, στο νότο , Ninive, Kirkouk, Tίγρης , Ράκα,Δαμασκός,Homs, Hama,του Ευφράτη κ.α. » .

Εξήγησε ότι οι επίσημοι θεσμοί της και τα γραφεία της είναι: «Aρχή για τη μετανάστευση,Αρχή για φυλακισμένους,για υποθέσεις μαρτύρων,ερευνών και μελέτης.Τομεάς των απομακρυσμένων κρατών,γραφεία δημοσίων σχέσεων. »Cajhjijh

Τα σκιώδη της υπουργεία είναι : ««το Δικαστήριο της δικαστικής εξουσίας και ο Συνήγορος του Πιστού, το Γραφείο Υπεράσπισης και για  τζαμιά, το Γραφείο των μαχηών, το Γραφείο Οικονομικών της Βουλής, το Γραφείο Εκπαίδευσης, Γραφείο Γεωργίας, Γραφείο της για τα λάφυρα, το Γραφείο του προυπολογισμού, η Επιμελητήριο για ελεημοσύνη Zakat, το Γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας, το Κεντρικό Γραφείο Πληροφοριών, συμβούλιο Υγείας, το Γραφείο των πρώτων υλών, το Δικαστήριο των υπηρεσιών. « 

Σημειώνει η « Daash » ότι ο « ρόλος του Abou Bakr al-Baghdadi είναι να εμπνεύσει στα άτομα το σεβασμό στη ‘al-Sharιa, να καθορίζει τα όρια,να αξιολογεί τη θρησκεία,η μέριμνα για το  στρατιωτικό εξοπλισμό κ.α. »

Όπως αναφέρει η οργάνωση ο ρόλος του Συμβουλίου της Σούρα είναι να βοηθήσει τον Χαλίφη από άποψη «τεχνογνωσίας, για την τήρηση του μέτρου , για την επιστήμη, και την καλοσύνη. »almayadeen 7.7.16Capijijj

Εμφανίζετια επίσης στη δομή της και οι υπ[οτυπώδεις αρχές:Αντιπροσωπευτική Επιτροπή ,η Αρχή για την προστασία της θρησκείας και της  ασφάλειας του κόσμου,Τομέας για τη διατήρηση των δημόσιων συμφερόντων:

dimpenws.com