Στις 14 Νοέμβρη  2016, οι ευρωπαίοι ΥΠΕΞ που συνήλθαν στις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων πρόσθεσαν 17 υπουργούς της συριακής κυβέρνησης και το διευθυντή της Κεντρικής Τράπεζας της Συρίας στη λίστα των ατόμων που πλήτονται από τα τιμωρητικά μέτρα που λαμβάνει η ΕΕ κατά της συριακής κυβέρνησης.

 Με αυτήν την απόφαση ανέρχονται πλέον σε  234 τα άτομα που υπόκεινται σε αυτήν την απαγόρευση εισόδου σε έδαφος της ΕΕ και σε πάγωμα των περιουσιακών τους στοιχείων έναντι της βίαιης καταπίεσης που ασκήθηκε κατά του πληθυσμού στη Συρία.
Επίσης 69 οντότητες υφίστανται το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων.Ευρύτερα οι τιμωρίες αφορούν ένα πετρελαικό  embargo , κυρώσεις σε κάποιες επενδύσεις, πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων που διαθέτει η συριακή Κεντρική τράπεζα εντός ΕΕ και κυρώσεις επί εξαγωγών εξοπλισμών και τεχνολογιών που δύναται να χρησιμοποιηθούν με σκοπούς εσωτερικής καταπίεσης όσο και εξοπλισμών και τεχνολογιών προορισμένων  να επιθεωρούν ή ν΄ανιχνεύσουν επικοινωνίες  Internet ή τηλεφωνικές συνδιαλέξεις. Αυτά τα μέτρα παρατάθηκαν στις 27 Μάη 2016 και είναι σε ισχύ ως και την 1η Ιούνη  2017.enpi-info.eu
Η ευνοιοκρατία στην ισλαμιστική τρομοκρατία δεν έχει τέλος…..
dimpenews.com