Στη Γενεύη ο Antonio Guterres το νέο αφεντικό του ΟΗΕ άνοιξε μια πολυεθνική Διάσκεψη για την Κύπρο.