(Ένας καφές παρηγοριάς για όσους ήλπιζαν ότι η συμφωνία ήταν δεδομένη……..)

%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%cf%83%ce%b9%ce%b7%cf%83%ce%b9%ce%b7%cf%83%ce%b9%ce%be%cf%83

Aυτό το καφέ βρίσκεται στην ουδέτερη ζώνη στη Λευκωσία τη διχοτομημένη πρωτεύουσα της Κύπρου.Εδώ προτείνονται μαθήματα σε ελληνική,τουρκική και αγγλική.Σκοπός είναι να ειναι σε θέση οι ελληνοκύπριοι και οι τουρκοκύπριοι να καταλαβαίνουν οι μεν τους δε.

 »Η γλώσσα μπορεί να βοηθήσει στο να γνωρίσεις καλύτερα μια κουλτούρα κι επομένως να προσεγγίσεις τους άλλους  »αναφέρει η Hazel Sadalmar δασκάλα της τουρκικής.