Δήλωση από τους μηχανικούς, εμπειρογνώμονες και τεχνικούς που εργάστηκαν για το φράγμα στον Ευφράτη.
Από όλες τις φωτογραφίες και τα βίντεο που έχουν προβληθεί από τη συμμαχία και την Isis φαίνεται  σαφέστατα και δεν επιδέχεται καμία αμφιβολία αυτό ότι είναι το σώμα του φράγματος του Ευφράτη και ο θάλαμος της διαχείρησής του.

Η αίθουσα διαχείρησης κάηκε αντίθετα με ό.τι λέγεται από κάποιους κύκλους. Αυτό σημαίνει απώλεια ελέγχου στη διεύθυνση του σταθμού ελέγχου που είναι εκτός λειτουργίας.

Πρόβλημα με  τον εξοπλισμό αντλιοστασίου,σκελίδες νερού και πετρελαίου στις δεξαμενές.

Διακοπή των αντλιών έγχυσης του νερού…Το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο:
Απώλεια ελέγχου σε πύλες-αναγωγής  μέσω του μοχλού (UNFCCC) για δύο λόγους:
Ι: Δεν υπάρχει επέκταση για την τροφοδοσία του.
II: Η έλλειψη ειδικών επαγγελματιών σταθμού που διαχειρίζονται την διέλευση του ύδατος.
Κατά συνέπεια, αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση του επιπέδου του νερού ….και η καταστροφή δεν φαίνεται αδύνατη. Η κατάρρευση του φράγματος θα σκοτώσει εκατοντάδες χιλιάδες αθώους πολίτες.

Οι 4 ώρες εργασίας των FSD  για την επισκευή των εκτεταμένων ζημιών στο φράγμα του Ευφράτη είναι σίγουρα ανεπαρκής εργασία  ακόμη και για την εκτίμηση των ζημιών.Θα πρέπει να πραγματοποιηθούν συμπληρωματικά έργα εντός 48 ωρών.

Το ειδικευμένο προσωπικό, έφυγε από την πόλη λόγω των βομβαρδισμών και μαχών που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή.Θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα χωρίς καμία καθυστέρηση:

1 ν’ ανασταλούν οι nοn-stop στρατιωτικές επιχειρήσεις κοντά στο φράγμα του Ευφράτη.
2-συντονισμός με την τουρκική κυβέρνηση για την αποθήκευση του νερού για να λυθεί το πρόβλημα.Η Τουρκία να περιορίσει τη διοχέτευση νερού στην τεχνητή λίμνη al-Assad και να διασφαλιστεί η λειτουργία των αγωγών νερού.(Ο Ευφράτης πηγάζει από την Τουρκία.)
3-παροχή κατάλληλων γεννητριών για την τροφοδοσία του συστήματος  ανύψωσης πυλών και μείωσης, γεννήτριες ντίζελ των 500 kVA και για περιπτώσεις ανάγκης και γεννήτριες 200 Kva.
4-Διάνοιξη εξασφάλιση ανθρωπιστικών διαδρόμων για την έλευση ειδημόνων επαγγελματιών  για την ανύψωση των πυλών-μείωσης και καθώς αυτή η λειτουργία δεν γίνεται αυτοματοποιημένα χρειάζεται εργατικό δυναμικό για την ανύψωση των πυλών………..
Η δήλωση αυτή συντάχθηκε από τους ειδικούς και τους εργαζομένους στο φράγμα του Ευφράτη:
μηχανικός: Abdel Jawad  διευθυντής για την πλήρωση των Ευφράτη
μηχανικός: Haitham  αναπληρωτής επικεφαλής του μηχανικού τμήματος
μηχανικός: Abboud Hadj Abboud επικεφαλής της υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας
μηχανικός: Musa Al-Ahmad Al-Διευθυντής των φραγμάτων
μηχανικός: Ahmad Farhat επικεφαλής των μηχανικών τμήματος του φράγματος Ευφράτη
Τεχνικός:  διοικητικός υπάλληλος στο σταθμό μετατροπής.

Σύμφωνα με το sputnik 29.3.17 στο ανακοινωθέν των μηχανικών διευκρινίζονται και τα εξής:

Oι μηχανικοί εξηγούν ότι η λειτουργία της μονάδας στο φράγμα Tabqa και πιο συγκεκριμένα αυτή των σωλήνων έχει ανασταλεί λόγω των ζημιών που έχει υποστεί.
Αυτή η διακοπή λειτουργίας θα μπορούσε να επιφέρει μια πλημμύρα του σταθμού διαχείρησης.
« Λόγω της απουσίας ειδημόνων τεχνικών για τη συντήρηση των αγωγών ύδατος η στάθμη της δεξαμενής του νερού θ΄αυξηθεί σημαντικά ,αν δεν περιοριστεί η διοχέτευση του νερού από την Τουρκία ».Η Τουρκία να περιορίσει τη διοχέτευση νερού στην τεχνητή λίμνη al-Assad και να διασφαλιστεί η λειτουργία των αγωγών νερού.(Ο Ευφράτης πηγάζει από την Τουρκία.)
Μια απουσία αντίδρασης θα επιφέρει πλημμύρες σε εκτεταμένη κλίμακα και αν το φράγμα καταρρεύσει τότε εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι πολίτες θα πνιγούν.

Η ανακοίνωση ενδεχόμενης κατάρρευσης του φράγματος προκάλεσε νεό κύμμα προσφύγων που εγκαταλείπουν Raqqa και Deir ez-Zor.

dimpenews.com