Συρία Μεγάλη Πέμπτη στην Παναγία τη Σαιντανάγια ”Λαός μου, τί ἐποίησά σοι, καί τί μοι ἀνταπέδωκας;”

Στη Σαιντανάγια στην ορθόδοξη μονή στη Συρία το κλίμα είναι ακόμη πιο βαρύ ………

δίκη,πραιτώριο,ρωμαίοι στρατιώτες, ψευδομάρτυρες,Συνέδριο

”Λαός μου, τί ἐποίησά σοι, καί τί μοι ἀνταπέδωκας; Ἀντί τοῦ μάννα χολήν∙ ἀντί τοῦ ὕδατος ὄξος· ἀντί τοῦ ἀγαπᾶν με σταυρῷ με προσηλώσατε.” ψάλει η εκκλησία το εγκώμιο της αγνωμοσύνης της αχαριστίας, προοίμιο της προδοσίας……

”Και μετά ανόμων ελογίσθη …

Σήμερον κρεμάται επί ξύλου ο εν ύδασι την γην κρεμάσας

στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται ο των Αγγέλων βασιλεύς…..”

Ατμόσφαιρα κατανυκτική..η Συρία φορτωμένη το σταυρό της πορεύεται….δικάζεται, λοιδωρείται,πτύεται,υβρίζεται,ραπίζεται, χλαμύδας και καλάμου εμπαίζεται, καταδικάζεται……

Η Συρία σύρεται ”άρον άρον σταύρωσον”…….

Δεν αντέχεται αυτή η ακολουθία ο Χριστός παραδίδει το πνεύμα του στα χέρια του Πατρός αφού έβγαλε φωνή μεγάλη, το καταπέτασμα του ναού σχίζεται …..ο ήλιος εσκοτίσθη η διάνοια των ανθρώπων φως της ύπαρξης εσκοτίσθη..δεν αντέχεται αυτή η νύχτα ο Κύριος είναι στο Σταυρό…”ήλοις προσηλώθη” καθώς ο σύγχρονος άνθρωπος ύλη προσηλώθη……..

Aυτή τη νύχτα παντού διάσπαρτα χρήματα  …….είναι τα χρήματα κάποιας αγοραπωλησίας κάποιον πουλάνε σήμερα και ο Ιούδας ρίπτει τ΄αργύρια ούτε οι συνομώτες  δεν τα παραλαβάνουν στο ταμείο δεν τα εντάσουν αλλά μ΄ αυτά θ΄αγοράσουν ”τον αγρό του κεραμέα” τόπο για την ταφή των ξένων…….

dimpenews.com