Σειρά τελετουργικών εκτελέσεων από την ISIS στη Ντέιρ Έζζορ καθώς σφίγγει ο κλοιός εναντίον της.Εκτέλεσε μεταξύ άλλων κι ένα άτομο για μοιχεία με λιθοβολισμό.Η ανάρτηση έχει ημερομηνία 5.8.17

dimpenews.com