9 τάγματα του ουκρανικού στρατού εκπαιδεύονται από νατοικούς στρατιωτικούς και προσαρμόζονται στα πρότυπα του ΝΑΤΟ.

Εννιά ουκρανικά τάγματα εκπαιδεύονται στα πρότυπα του ΝΑΤΟ ,είναι ήδη συμβατά με δυνάμεις των χωρών του ΝΑΤΟ δήλωσε ο  ο αρχηγός του ΓΕΣ της Ουκρανίας Viktor Muzhenko.Σύμφωνα με αυτόν εκπαιδευτές των ΗΠΑ,Καναδά,Μ.Βρετανίας,Λιθουανίας,Λεττονίας,Εσθονίας,Πολωνίας συμμετέχουν στην εκπαίδευση του ουκρανικού στρατού.

Ο ουκρανικός στρατός ευθυγραμμίζεται στα πρότυπα του ΝΑΤΟ με προσαρμογή στις συνθήκες της Ουκρανίας αναφέρει το  Interfax.
Ο Muzhenko σημειώνει ότι οι του στρατιωτικού σκέλους του ΝΑΤΟ πραγματοποιούν επίσης αλλαγές και προσαρμογές στα μοντέλα τους λαμβάνοντας υπόψη την ουκρανική εμπειρία.. Σύμφωνα με αυτόν δεν πρόκειται για μια τυφλή αντιγραφή αλλά για μια δημιουργική διαδραστικότητα. vesti 30.9.17

dimpenews.com