Το συντονιστικό των λεγόμενων  »ανταρτών » αναφέρεται στην είσοδο μιας τουρκικής στρατιωτικής αντιπροσωπείας σ΄αναγνωριστική αποστολή σε τοποθεσίες κοντά στο « Abu Duhur » στην ανατολική ύπαιθρο του Idlib.

dimpenews.com