450 ”αντάρτες” της πόλης Shiaàra/Sharayah στα ΒΑ της Daraa παραδόθηκαν στις αρχές.

450 ”αντάρτες”  της πόλης Shiaàra / Sharayah στην ΒΑ περιφέρεια της Daraa παραδόθηκαν στις αρμόδιες συριακές αρχές για να διευθετήσουν την κατάστασή τους αναφέρουν δημοσιογραφικές φιλοκυβερνητικές πηγές . dimpenews.com