Ο συριακός στρατός απελευθέρωσε νέες πόλεις και χωριά στη Daraa. Ανακτήθηκε το μεγάλο οχυρό της τρομοκρατίας η πόλη al Hirak και η χριστιανική πόλη Rakham…

 

O συριακός στρατός συνεχίζει την επέλασή του στο συριακό Νότο. Απελευθερώνει την μια πόλη μετά την άλλη και το ένα χωριό μετά τ΄άλλο. Απελευθέρωσε την Αlma αλλά και ένα από τα μεγαλύτερα οχυρά των τρομοκρατών στην περιοχή την πόλη  al-Harak / al Hirak αλλά και την Soura. Νωρίτερα σήμερα ανέκτησε Sad Ibta, Tell Hamad και τις εγκαταστάσεις της Ταξιαρχίας 271 σύμφωνα με μέσα της Αντίστασης. Ελευθέρωσε την Gharbiyyeh, Ταξιαρχία 52 και την χριστιανική πόλη Rakham.Ο στρατός έθεσε υπό τον έλεγχό του και την αεροπορική βάση 49 δυτικά του al-Harak.

 


dimpenews.com