Οι χριστιανοί στο Καμισλί της Συρίας καταγγέλουν ότι οι Κούρδοι τους κλείνουν τα σχολεία. Μεταξύ άλλων έκλεισαν σχολείο της Αρμενικής Εκκλησίας.

Οι SDF / YPG συνεργάτες των Αμερικανών έκλεισαν ένα χριστιανικό Αρμενικό Σχολείο στη ΒΑ Συρία γιατί αρνήθηκε να υιοθετήσει το πρόγραμμα σπουδών των PYD. Oι επικεφαλείς των χριστιανικών εκκλησιών της περιοχής καταδικάζουν αυτήν την πρακτική.

Οι χριστιανοί στο Kamishli εξοργίστηκαν  από την παρέμβαση των  κούρδων στα εκπαιδευτικά τους προγράμματα. Οι επικεφαλείς και οι ιερείς των χριστιανικών εκκλησιών της περιοχής απέρριψαν κάθε είδους παρέμβαση και παραβίαση των δικαιωμάτων των χριστιανών υπό οποιαδήποτε ρήτρα ή περίσταση.

Σε δήλωση που εξέδωσαν στις  18.8.18 οι επικεφαλείς και ιερείς των εκκλησιών μετά την συνάντησή τους στην πόλη Καμισλί στη Β Συρία στο κυβερνείο της Hasaka επιβεβαίωσαν την άρνησή τους σε όλες τις απόπειρες της αυτοδιοίκησης των Κούρδων να επιβάλουν άδειες και αναλυτικά προγράμματα στα χριστιανικά σχολεία που υπάγονται στις εκκλησίες. Τονίζουν ότι είναι νόμιμα σχολεία και παρέχουν παιδεία σε μαθητές που ανήκουν όλες τις κοινωνικές συνιστώσες.

Το κλείσιμο των σχολείων θεωρήθηκε ως ένα πολύ επικίνδυνο μήνυμα, επηρεάζοντας τη χριστιανική παρουσία στην περιοχή, ειδικά καθώς αυτά τα σχολεία ήταν κέντρα ακτινοβολίας για όλους τους πολίτες της χώρας χωρίς διακρίσεις στη θρησκεία ή αναξιοκρατία και ήταν ένα παράδειγμα αγάπης και συνεργασίας μεταξύ όλων των μελών της κοινωνίας. Οι χριστιανοί ήταν όλοι υπέρμαχοι της αγάπης και δεν συνήθιζαν να καταπατούν τα δικαιώματα και την ιδιοκτησία των άλλων.

Η κοινή δήλωση που εκδόθηκε από τη συνάντηση ζήτησε από την κουρδική αυτοδιοίκηση να επανεξετάσει την απόφασή της για το κλείσιμο των σχολειών και να  επιστρέψει στο κλίμα   αγάπης , εξοικείωσης,  ειρήνης και  συνύπαρξης στην επαρχία.

Ένα   σχολείο που λειτούργησε επί 23 συναπτά έτη στην επαρχία Al-Hasaka ειδοποιήθηκε για το πρόγραμμα αυτοδιοίκησης και για την έκδοση αδειών κατά το κλείσιμο.

Οι Χριστιανικές Εκκλησίες εξέδωσαν μια καταδικαστική δήλωση που ονομάζει αυτή την δράση των Κούρδων ως μια  “απειλή για τη χριστιανική ύπαρξη”.

Σύμφωνα με το tayyar στις έντεκα το πρωί του Σαββάτου, στις 18 του Αυγ. 2018 συναντήθηκαν στα γραφεία  της μητρόπολης της συρορθόδοξης Εκκλησίας στο Kamishli οι επικεφαλείς και οι ιερείς των χριστιανικών εκκλησιών της περιοχής για να καταγγείλουν το κλείσιμο των σχολείων.

H ανακοίνωση που δημοσίευσαν οι YPG με την οποία ανακοινώνουν ότι αρκετά χριστιανικά μεταξύ αυτών και αρμενικά σχολεία έκλεισαν γιατί απέρριψαν τα σχολικά προγράμματα που θέλησαν να τους επιβάλουν. Τα σχολεία αυτά ήταν επίσημα αναγνωρισμένα από τη Συριακή Αραβική Δημοκρατία και ήταν ανοιχτά σε όλους , όλοι είχαν δικαίωμα εγγραφής.

dimpenews.com