Αυτο-αναίρεση της Συνοδικής Απόφασης του Οικουμενικού 11.10.18 και γιατί το Φανάρι δεν νομιμοποιείται ν΄αποκαταστήσει τον Αποστάτη Φιλάρετο. Αντί να τον επαναφέρει στην τάξη τον επανέφερε στις τάξεις του. Ενός σχίσματος δικαιωθέντος χίλια έπονται….

μὴ Φιλάρετος ἐσταυρώθη ὑπὲρ ὑμῶν; ἢ εἰς τὸ ὄνομα Φιλάρετου ἐβαπτίσθητε;

Mετά την ανεξαρτησία της Ουκρανίας το 1991 και την πτώση της URSS, ο Filaret Denisenko, τ. Ιεράρχης του πατριαρχείου Μόσχας δημιούργησε μια ορθόδοξη ουκρανική Εκκλησία και αφορίστηκε από τη Μόσχα ως σχισματικός. Το Πατριαρχείο Μόσχας ελέγχει 12.000 ενορίες στην Ουκρανία.

Υπάρχουν δύο θέματα που έχουν τεθεί το ένα άπτεται της Αυτοκεφαλίας μιας εκκλησίας και το άλλο έχει να κάνει με την άρση ενός προυπάρχοντος σχίσματος αναγνωρισμένου ως τέτοιου από το σύνολο ανεξαιρέτως του ορθόδοξου κόσμου συμπεριλαμβανομένου του Οικουμενικού.

Υπάρχει ένα πολυεπίπεδο και πολυπρισματικό πρόβλημα που ως τόσο δεν είναι ακανθώδες αν ακολουθηθούν τα προβλεπόμενα και η τάξη. Δεν υπάρχει αδιέξοδο στην Εκκλησία.

Σχίσμα εκ του σχίζω-διαιρώ είναι η διάσπαση της διοικητικής ενότητας της Εκκλησίας. Δηλ. η δημιουργία παράλληλων εκκλησιαστικών θεσμών πλευρικά σε ήδη κανονικούς υφιστάμενους και υπάρχοντες. Ο όρος αυτός έχει στόχο την διαφύλαξη της αρραγούς ενότητας της Εκκλησίας την μη πρόκληση σύγχισης και έριδας στους κόλπους της κοινότητας των πιστών και κατά επέκταση στη μη διαίρεση του κοινωνικού σώματος στη μη διασάλευση της κανονικής τάξης πνευματικής τάξης και κοινωνικής τάξης.

Ο Φιλάρετος αποσχισθείς αυτοβούλως και αυθορμήτως από το Πατριαρχείο Μόσχας και δημιουργώντας μια παράλληλη εκκλησία στην Ουκρανία ενώ προϋπάρχει και λειτουργεί κανονικά ο εκεί θεσμός της Ορθόδοξης εκκλησίας σχίζει, κομματιάζει, ματώνει την Εκκλησία το σώμα του Χριστού οπότε του επιβάλεται το προβλεπόμενο επιτίμιο, πράξη η οποία ουδέποτε αμφισβητήθηκε από το Φανάρι ως πρόσφατα.

Σύμφωνα με τον Α΄Κανόνα του Μεγάλου Βασιλείου ορίζεται ότι η αίρεση έχει να κάνει καθαρά με δογματικά θέματα πίστης ενώ το σχίσμα με εκκλησιαστικά ιάσιμα :  » Ὅθεν, τὰς μὲν αἱρέσεις ὠνόμασαν, τὰ δὲ σχίσματα, τὰς δὲ παρασυναγωγάς. » Αἱρέσεις μέν, τοὺς παντελῶς ἀπεῤῥηγμένους καὶ κατ᾿ αὐτὴν τὴν πίστιν ἀπηλλοτριωμένους, σχίσματα δέ, τοὺς δι᾿ αἰτίας τινὰς ἐκκλησιαστικὰς καὶ ζητήματα ἰάσιμα πρὸς ἀλλήλους διενεχθέντας ».

Στον 3ο όρο της Συνοδικής Απόφασης του Οικουμενικού της 11ης Οκτώβρη τονίζεται αναφορικά με την αποκατάσταση του Φιλάρετου και την επαναφορά του από το στάτους του σχισματικού  » οἵτινες εὑρέθησαν ἐν σχίσματι ὄχι διά δογματικούς λόγους, καί νά ἀποκαταστήσῃ αὐτούς μέν εἰς τόν ἀρχιερατικόν ἤ ἱερατικόν αὐτῶν βαθμόν, τούς δέ πιστούς αὐτῶν εἰς ἐκκλησιαστικήν κοινωνίαν. »

Αυτή η τοποθέτηση γίνεται για λόγους εντυπωσιασμού και αποπροσανατολισμού πλεοναστικά. Το Φανάρι για ν΄αθωώσει τον Αποστάτη αναφέρει ότι ευρέθηκε σε σχίσμα όχι για δογματικούς λόγους και το τονίζει εμφαντικά. Μα το σχίσμα διακρινόμενο ως έννοια- όρος σε αυτό διαφέρει από την αίρεση είναι μια απόκλιση που εξ ορισμού δεν συνίσταται σε δογματική παραβίαση. Έχει να κάνει με τη δομή της συγκρότηση την αρτιμέλεια του Σώματος της Εκκλησίας και τον μη διαμελισμό του για  » » θέματα διοικητής φύσης.

Ο Φιλάρετος για να το πω στυγνά για γραφειοκρατικούς λόγους διοικητής υφής κατακερμάτισε διαμέλισε ως Σταυρωτής τον μελιζόμενο και μη διαιρούμενο.

Οπότε ο 3ος όρος της Συνοδικής Απόφασης είναι καθαρά προπαγανδιστικός.

Η παραβίαση των οδηγιών  »ίνα πάντες εν ώσι » και  »μία ποίμνη, εἷς ποιμήν » δεν είναι διαφημιστικά σλόγκαν ούτε ρεφρέν και ρίμες παραδοσιακών κομματιών που επιδέχονται διασκευή. Είναι ρήτρες ευαγγελικές.

Το Φανάρι αντί να επαναφέρει στην τάξη τον Αποστάτη τον επαναφέρει στις τάξεις του, τον δικαιώνει και στο πρόσωπό του ουσιαστικά δικαιώνει την αδικοπραξία εις βάρος του Χριστού που σώμα του είναι η εκκλησία. Το μείζον εδώ δεν είναι η αποκατάσταση ενός προσώπου η ατεκμηρίωτη αν θέλετε αθώωσή του αλλά η παραγραφή  της ίδιας της παράβασης η τροποποίηση κατ΄ουσίαν του καταστατικού χάρτη της Εκκλησίας η ακύρωση στην πράξη κάθε έννοιας του Κανονικού Δικαίου.

Η όποια εκκλησιαστική αρχή ενδεχομένως θα μπορούσε ν΄άρει το επιτίμιο του σχισματικού στον Φιλάρετο αν είχε προηγηθεί η μεταστροφή και αν είχαν εκλείψει οι λόγοι επιβολής του. Αλλά ουδέποτε ο τ. Ιεράρχης της Ρωσικής Εκκλησίας Φιλάρετος δεν επανήλθε στην κανονικότητα εμμένει στην κίνηση του και μάλιστα οι συνέπειες του εγχειρήματός του είναι καταστροφικές για την τοπική κοινωνία όπου έδρασε. Το σχίσμα του θα είναι ένας από τους λόγους του εμφυλίου στην Ουκρανία που είχε ως απολογισμό δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και τον εκτοπισμό εκπατρισμό 1.000.000.

Οπότε είναι άτοπον η αποκατάσταση του συγκεκριμένου ατόμου όχι μόνο γιατί παραθεωρεί τις οδηγίες του κορυφαίου Πρωτεργάτη ιδρυτή χριστιανικών κοινοτήτων ανά τον κόσμο όταν ορίζει  » καὶ μὴ ᾖ ἐν ὑμῖν σχίσματα.. »  ,  » μεμέρισται ὁ Χριστός; » αλλά γιατί  θα δράσει με πολλαπλασιαστιακή ισχύ και θα προξενήσει ένα φαινόμενο ντόμινο σχισμάτων ένα big bang στους κόλπους της Παγκόσμιας Ορθοδοξίας με ολέθρια αποτελέσματα.

μὴ Φιλάρετος ἐσταυρώθη ὑπὲρ ὑμῶν; ἢ εἰς τὸ ὄνομα Φιλάρετου ἐβαπτίσθητε;

H παραχώρηση Αυτοκεφαλίας σε Σχισματική Εκκλησία από Κανονικό Εκκλησιαστικό Θεσμό δεν χρήζει εξέτασης αφού αυτο-καταρρίπεται ως αντίφαση όπως και η παραχώρηση Αυτοκεφαλίας σε Νεο-ιδρυθείσα εκκλησία προερχόμενης από σχίσμα αφού πρόκειται για ευτελισμό του θεσμού στα πρότυπα επανίδρυσης εταιρείας που χρεωκόπησε με άλλη επωνυμία……

Ο Φιλάρετος δεν λιποτάκτησε, αυτομόλησε  από το Φανάρι για να είναι στην δικαιοδοσία του η αποκατάστασή του είναι φυγάς από το Πατριαρχείο Μόσχας εκεί να πάει να βάλει τη μετάνοιά του αν επιζητά δικαίωση και συγχώρεση όπως και στα 10.000 μνήματα των αδικοχαθέντων στο Ντονμπάς που εν πολλοίς χάθηκαν κι εξ αιτίας του. Κι από πότε το Οικουμενικό δύναται να παραχωρεί συγχωροχάρτια γιατί περί αυτού πρόκειται….

Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία κάλεσε την απόφαση της Συνόδου «νομιμοποίηση του σχίσματος», λέγοντας ότι θα έχει καταστροφικές συνέπειες για εκατομμύρια χριστιανούς στην Ουκρανία και στο εξωτερικό. Η ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας περιέγραψε την απόφαση της συνόδου ως εχθρική πράξη που παρεμβαίνει στις υποθέσεις της και απείλησε τον πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης με ανάθεμα.

dimpenews.com