Με  »χρησμική » γλώσσα ο Δωδώνης:  »δεν υπάρχει σχίσμα αλλά ρήγμα. » Μόνο που στην εκκλησία δεν υπάρχει ο γεωλογικός όρος  »ρήγμα » αλλά ο εκκλησιαστικός  »σχίσμα ». Όχι μόνο το Φανάρι. Άγιος Όρος , Κρήτη. Δωδεκάνησα και Νέες Χώρες αλλά όλη η ελληνική επικράτεια είναι πλέον εντός του σχίσματος μέχρι να τοποθετηθεί η Σύνοδος της στα νέα δεδομένα……

Για το ουκρανικό ζήτημα μίλησε στην κρατική τηλεόραση της ΕΡΤ ο Δωδώνης Χρυσόστομος o οποίος δήλωσε μεταξύ άλλων: «Δεν υπάρχει σχίσμα, υπάρχει ρήγμα. Όλα θα εξαρτηθούν από το ποιοι θα ακολουθήσουν την ρωσική Εκκλησία. Ορθώς έπραξε το Οικουμενικό Πατριαρχείο και αναγνώρισε την αυτοκεφαλία της Εκκλησίας της Ουκρανίας, το Πατριαρχείο είναι η μητέρα μας».

Στην εκκλησία δεν υπάρχει ο όρος ρήγμα αλλά σχίσμα. Η δήλωση αυτή είναι άκρως προπαγανδιστική κι αποπροσανατολιστική έως προκλητική γιατί την ώρα που ο κόσμος περιμένει από την ελληνική Ιεραρχία να τοποθετηθεί στα νέα δεδομένα ο Δωδώνης μιλώντας χρησμική γλώσσα επιχειρεί να θολώσει τα ήδη τελματίζοντα ύδατα. Χρησιμοποιώντας έναν όρο της Γεωλογίας επιχειρεί ν΄αποδώσει το μεγαλύτερο Σχίσμα που προκλήθηκε στην εκκλησιαστική ιστορία μετά το 1054. Η εκκλησία και η θεολογία έχει τη δική της ορολογία που είναι συγκεκριμένη για να καθορίσει φαινόμενα στο πεδίο της.

Βέβαια ως Ζακυνθινός θα μπορούσε ν΄αναφερθεί  στο «χάσμα π’ άνοιξ‘ ο σεισμός κι ευθύς εγιόμισ’ άνθη» που αναφέρει ο Σολωμός αλλά και πάλι ο όρος  »χάσμα » θα ήταν αδόκιμος στην περίσταση.

Υποβαθμίζοντας το σχίσμα σε ρήγμα επιχειρεί να μετριάσει τη βαρύτητα των συνεπειών της κίνησης του Οικουμενικού που υποστηρίζει. Η διακοπή της ευχαριστιακής κοινωνίας  ισοδυναμεί με την πρόκληση σχίσματος.  Όπως και  »Η έναρξη κοινωνίας με εκείνους που παρεκκλίνουν σε σχίσμα και μάλιστα με εκείνους που αποκηρύσσονται από την Εκκλησία ισοδυναμεί με απόκλιση σε σχίσμα και καταδικάζεται έντονα από τους κανόνες της Αγίας Εκκλησίας » υπενθυμίζει στην απόφασή της η Ρωσική Εκκλησία.

Οι συνέπειες του σχίσματος επηρεάζουν όλη την επικράτεια της Εκκλησίας της Ελλάδος και όλη την ελληνική επικράτεια γιατί

‘Αγιον Όρος, Κρήτη και Δωδεκάνησα υπάγονται άμεσα στο Οικουμενικό σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδας οπότε εμπίπτουν στα ίδια επιτίμια που επέβαλε η Ρωσική Εκκλησία στο τελευταίο οι δε 35 Μητροπόλεις των Νέων Χωρών επίσης απευθείας υφίστανται τις ίδιες συνέπειες  αφού σύμφωνα με την ίδια πηγή Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδας η Εκκλησία της Ελλάδας άρθρο 11  »περιλαμβάνει και τις Εκκλησίες του Οικουμενικού Θρόνου » και αναφέρονται οι 35 Μητροπόλεις των Νέων Χωρών. Οπότε παραχρήμα και αυτομάτως υφίστανται κι αυτές τις ίδιες συνέπειες αφού σύμφωνα με την  »Πατριαρχική  και Συνοδική Πράξις. Περί της διοικήσεως των Μητροπόλεων των Νέων Χωρών. » στο Θʹ) ρητώς ορίζεται ότι  »Οἱ ἐν Ἑλλάδι Μητροπολῖται τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου μνημονεύουσι τοῦ ὀνόματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου οὗ ἡ ἐκλογή διεξάγεται κατά τά ἀπό τινος γινόμενα » την μνημόνευση του οποίου  ήδη έχει διακόψει από τις 14 Σεπτέμβρη  ο Πατριάρχης Κύριλλος. Αν όχι από τα μέσα Σεπτέμβρη αμέσως μετά τις 15.10.18 oι κατά τόπους εκκλησίες των Νέων Χωρών στην ελληνική επικράτεια έπρεπε να έχουν διακόψει την μνημόνευση του Οικουμενικού και να προβούν σε μια σειρά κινήσεις για να μην τους συμπαρασύρει το σχίσμα αντ΄αυτού κρύβονται….

Οι λοιπές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδας εννοείται ότι άμεσα θίγονται από τα επιτίμια της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας αφού σύμφωνα και πάλι με τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδας στο Κεφ.Β΄ Άρθρον 4 παράγραφος α. ορίζεται πως η  » Ἡ Ι.Σ.Ι. τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀποφαίνεται ἐπὶ παντὸς ζητήματος ἀφορῶντος εἰς τὴν Ἐκκλησίαν. Εἰδικώτερον αὕτη:

α) Μεριμνᾷ διὰ τὴν τήρησιν τῶν Δογμάτων τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, τῶν Ἱερῶν Κανόνων καὶ τῶν Ἱερῶν Παραδόσεων, διὰ τὴν ἑνότητα τῆς Πίστεως, ὡς καὶ διὰ τὴν Ἐκκλησιαστικὴν κοινωνίαν μετὰ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τῶν λοιπῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχείων καὶ Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν » . Που σημαίνει η Εκκλησιαστική Κοινωνία-Ευχαριστιακή Κοινωνία υφίσταται με το Οικουμενικό Πατριαρχείο από όλη την  Εκκλησία της Ελλάδας κι όλες τις Μητροπόλεις της. Αν η Ιερά Σύνοδος δεν αναστείλει με απόφαση συνοδική αυτό το καθεστώς εμπίπτει κι αυτή εξ ολοκλήρου στο καθεστώς ακοινωνησίας που επέβαλε η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία στο Φανάρι και κατ΄επέκταση στους κοινωνούντες με αυτό. Επίσης οι ιερείς της Ελλαδικής Εκκλησίας και οι Ιεράρχες της είναι διατεθιμένοι να σταματήσουν να συλλειτουργούν με Ιεράρχες και ιερείς των Νέων Χωρών ή στο Άγιον όρος ή με καθαρόαιμους του Φαναρίου απ΄ότι διαφαίνεται ως τώρα όχι επομένως το σχίσμα διευρύνεται και γενικεύεται στον ελλαδικό χώρο.

 »Από δω και στο εξής, μέχρι την απόρριψη των αντί-κανονικών αποφάσεων από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, είναι αδύνατο για όλους τους κληρικούς της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας να συλλειτουργούν με τους κληρικούς της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης και για τους λαϊκούς να συμμετέχουν σε μυστήρια που τελούνται στις εκκλησίες τους » αποφαίνεται η Ρωσική Σύνοδος. Αυτό στην διεύρυνσή του παίρνει άλλες διαστάσεις….

dimpenews.com