ΕΚΚΛΗΣΙΑ: ΕΝΑ ΣΧΙΣΜΑ ΚΙ ΕΝΑΣ ΧΩΡΙΣΜΟΣ / ”Κρατική ουδετερότητα, ανοχή, ισοτιμία” αυτό είναι το τρίπτυχο του γερμανικού μοντέλου που προτείνει ο Ιερώνυμος. Καθώς και την αρχή: δεν υπάρχει Εθνική Εκκλησία…

”Κρατική ουδετερότητα, ανοχή, ισοτιμία” αυτό είναι το τρίπτυχο του γερμανικού μοντέλου που προτείνει ο Ιερώνυμος για τις από τούδε και στο εξής σχέσεις Κράτους Εκκλησίας. Aυτό ενισχύεται από την αρχή της μη ύπαρξης Εθνικής Εκκλησίας.
Κρατική ουδετερότητα υπό την έννοια της μη ταύτισης της Πολιτείας με οποιαδήποτε θρησκευτική κοινότητα ή πνευματική : όλες θεωρούνται ίσης αξίας, ισάξιες.
Ανοχή υπό την έννοια ότι το Κράτος δεν κρίνει την oρθότητα ή την ποιότητα των πνευματικών μοντέλων και αρνείται τον αποκλεισμό κάποιων πνευματικών θεωριών. Επίσης το κράτος θεωρεί καθήκον του για να μπορεί να είναι ανεκτικό να υποστηρίζει την κατάρτιση διαμόρφωση της πνευματικότητας των πολιτών του. Αυτή είναι εγγυημένη δια της θρησκευτικής εκπαίδευσης στα δημόσια ιδρύματα από την ελεύθερη έκφραση των θρησκευτικών πεποιθήσεων των μαθητών από τις δημόσιες σχολές θεολογίας ή από την παρουσία ιερέων σε στρατό κι αστυνομία. Σημειωτέον το μάθημα θρησκευτικών είναι υποχρεωτικό στη Γερμανία στη δημόσια εκπαίδευση υπάρχει ωστόσο η δυνατότητα απαλλαγής κατά δήλωση χωρίς αιτιολόγηση. Όσοι πάντως μαθητές δεν παρακολουθούν το μάθημα των Θρησκευτικών είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν όπως στο Βέλγιο το μάθημα Ηθικής.
Ισοτιμία: στη γερμανική σκέψη υπάρχει το σχέδιο χωρισμού, ένα σύστημα ισοτιμίας σε διάφορα επίπεδα μεταξύ των διαφορετικών θρησκευτικών κοινοτήτων. Αυτή η ισοτιμία μπορεί να γίνει αντιληπτή ως ένα είδος κλιμάκωσης της κρατικής υποστήριξης σε διαφορετικές θρησκευτικές κοινότητες, υποστήριξης που λαμβάνει υπόψη ορισμένα διοικητικά κριτήρια και το ρόλο της θρησκευτικής κοινότητας στο κράτος πρόνοιας. Σε αυτό το πλαίσιο, αξίζει να σημειωθεί ότι το πιο διακεκριμένο νομικό καθεστώς που μπορεί να επιτύχει μια θρησκευτική κοινότητα στη Γερμανία είναι εκείνο μιας δημόσιας αρχής – Körperschaft des öffentlichen Rechts.11 Αυτό είναι ένα ιστορικό καθεστώς που καθιερώνει μια ιδιαίτερα στενή συνεργασία μεταξύ της θρησκευτικής κοινότητας και του κράτους. Περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την είσπραξη και διανομή του περίφημου “εκκλησιαστικού φόρου” – Kirchensteuer – από τις φορολογικές δομές του γερμανικού κράτους.
Τέλος στο γερμανικό μοντέλο επίσης ρητά αναφέρεται πως ”δεν υπάρχει εθνική εκκλησία”: Το σημερινό Σύνταγμα προβλέπει αυτό το θεσμικό διαχωρισμό εκκλησίας κράτους βασιζόμενο στο Σύνταγμα της Weimar του 1919 όπως το άρθρο 140 το ενσωματώνει αλλά κυρίως το άρθρο 137 το καθορίζει « Δεν υπάρχει Εθνική Εκκλησία » – Es besteht keine Staatskirche.
Στη Γερμανία το κράτος είναι ουδέτερο αλλά συνεργάζεται με τους θρησκευτικούς θεσμούς κυρίως στο κοινωνικό επίπεδο και στην εκπαίδευση.
dimpenews.com