Έξαρση κυβερνο-επιθέσεων κατά των συστημάτων πληροφοριών του γαλλικού κράτους.

To σύνολο του προσωπικού του Υπουργείου Εσωτερικών της Γαλλίας που διαθέτει μια επαγγελματική διεύθυνση e-mail δέχθηκε ένα alerte, αυτή την Παρασκευή προς τις 16 h όπου το Κέντρο Κυβερνο-άμυνας αναφέρει πως  «εντός της επέκτασης των σύγχρονων κινημάτων διαμαρτυρίας, [παρατηρήθηκε] εδώ και πολλές μέρες μια  έξαρση επιθέσεων κατά των συστημάτων πληροφοριών του κράτους». Κι ακολουθεί μια λίστα υπενθυμήσεων ενδεδειγμένων χρήσεων για την προστασία της ακεραιότητας του δικτύου.

Που σημαίνει ότι τα κινήματα δεν είναι αμέτοχα αυτών των κυβερνο-επιθέσεων.

dimpenews.com