Σύριος στρατιώτης έχει στο λαιμό του Tattoo με την επιγραφή: Suhail al Hassan, ο Tίγρης…..

dimpenews.com