Θεοφάνεια το Καλό Σχίσμα…… ”εἶδε σχιζομένους τοὺς οὐρανοὺς”….(μια αλληγορία στην επικαιρότητα)

 

Θεοφάνεια το Καλό Σχίσμα καθώς ”καὶ εὐθέως ἀναβαίνων ἀπὸ τοῦ ὕδατος εἶδε σχιζομένους τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὸ Πνεῦμα ὡς περιστερὰν καταβαῖνον ἐπ᾿ αὐτόν·”

Γενικά δεν είναι καλή η διαίρεση, η διάσπαση, ο διχασμός αλλά τίποτα στα πνευματικά πράγματα δεν είναι a priori ανεπιθύμητο. Κατ΄αυτή την λογικήν προβλέπεται και το σχίσμα ως σημείο ουράνιο ευοδώσεως απ΄όπου κατήλθεν το πνεύμα το Άγιο κατά τη Βάπτιση του Κυρίου….”σχιζομένους τους ουρανούς”…

Αλλά υπάρχει και το σχίσμα ως σημείο τέλους αποκαλυπτικό όπου ” ο δε Ιησούς πάλιν κράξας φωνή μεγάλη αφήκεν το πνεύμα / και ιδού το καταπέτασμα του ναού εσχίσθη απ’ άνωθεν έως κάτω εις δύο”.. Το καταπέτασμα του ναού η οροφή της εκκλησίας στη διαχρονική της δι-ιστορική εκδοχή.

Ο ορθόδοξος πιστός καλείται αυτή την κρίσιμη περίοδο ν΄αναγνωρίσει τον Ιησού στην συνεχή Ζώσα επί Γης ενσάρκωσή του Αυτή της Εκκλησίας που σώμα Χριστού εστί και κεφαλής αυτής…. 

Ως άλλος Ιωάννης να υποδείξει  ”ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ”  ή ως άλλος Θωμάς ν΄αναφωνίσει ”ο Κύριός μου και ο Θεός μου” αλλά και ως ο ληστής ν΄αναφερθεί ”μνήσθητί μου Κύριε” είτε ως Συμεών ο Θεοδόχος να είναι σε θέση αναγνωρίζοντας τη κεχρισμένη Εκκλησία να δώσει την καλήν μαρτυρία   ”εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τό σωτήριόν σου … φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καί δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ»…

Το σχίσμα δεν είναι γενικότερα καλό αλλά άλλοτε είναι ….όπως στην περίπτωση του σχίσματος των υδάτων αυτή την φορά κατά την διάνοιξη της Ερυθράς Θάλασσας για τη διέλευση σωτηρίας …“Μωσής επ’ ευθείας ράβδω την Ερυθράν διέτεμε”……

Στα πνευματικά πράγματα δεν υπάρχουν δεδομένα, καταρρίπτεται η καρτεσιανή λογική…

Υπ΄αυτή τη λογική ή υπό μια τέτοιου είδους οπτική .. ”Δόξα τω Θεώ έγινε σχίσμα” ”Δόξα τω Θεώ έγινε σχίσμα”……αφού τα 2 προηγούμενα παραδείγματα μας υπενθυμίζουν ότι και δια τους σχίσματος επέρχεται η Χάρις και δι΄αυτού η διαφυγή και η σωτηρία ….“Αρσένιε φεύγε και σώζου” από την ρημαγμένη υπόδουλη,σκλάβα εκκλησία των Ρωμιών του Αποστάτη……

Χριστούγεννα 2019 / τ΄Αη Γιαννιού του Δίκαιου.

dimpenews.com