Υπέγραψαν τον Τόμο τα μέλη της Συνόδου του Οικουμενικού. O Bαρθολομαίος επιδεικνύει τον Τόμο σαν να είναι το σεντόνι παρθενίας μόνο που η νύφη είναι η….. Βαβυλώνα…

”Tην Τετάρτη 9.1.19 τα μέλη της Ι. Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου υπέγραψαν τον πατριαρχικό και συνοδικό Τόμο για την απόδοση εκκλησιαστικού στάτους Αυτοκεφαλίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία Ουκρανίας..” αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοινωθέν το Φανάρι και τη συνοδεύει από αναμνηστική φωτογραφία όπου ο Βαρθολομαίος επιδεικνύει τον τόμο και τον ανοίγει λες και είναι…… το σεντόνι της παρθενίας έθιμο που ακολουθείται ακόμη και σήμερα σε περιοχές του….. Μαγκρέμπ….

Μόνο που η νύφη είναι η Βαβυλώνα 

η Βαβυλώνα των νεοναζιστών, καθεστωτικό έκτρωμα μιας αμερικανοευρωενωσιακής χούντας, του διεφθαρμένου Πατριάρχη Φιλάρετου, των Σχισματικών, του ”άρχοντα του κόσμου” τούτου αυτο-αναγορευόμενου ”πλανητάρχη”, του εμφυλίου, του μίσους, του φανατισμού, του αίματος, των δολαρίων, προϊόν πολιτικής ανάγκης …

”μεθ᾿ ἧς ἐπόρνευσαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς,”  στη συγκεκριμένη περίπτωση ΝΑΤΟ ΗΠΑ ΕΕ

”καὶ ἐμεθύσθησαν οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν ἐκ τοῦ οἴνου τῆς πορνείας αὐτῆς.” Εμεθύσθησαν παραληρούντες και παραφρονούντες

” καὶ ἡ γυνὴ ἦν περιβεβλημένη πορφυροῦν καὶ κόκκινον καὶ κεχρυσωμένη χρυσίῳ καὶ λίθῳ τιμίῳ καὶ μαργαρίταις, ἔχουσα ποτήριον χρυσοῦν ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς, γέμον βδελυγμάτων, καὶ τὰ ἀκάθαρτα τῆς πορνείας τῆς γῆς,” αυτά τα πετράδια και οι πολύτιμοι λίθοι και η πορφύρα είναι o Tomos το αντάλλαγμα για τις καλές υπηρεσίες που πρόσφερε στον πόλεμο κατά Ρωσίας, κατά Ορθοδοξίας, κατά δημοκρατικού φρονήματος, κατά ήθους….μόνο που είναι faux bijoux….

”καὶ ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῆς ὄνομα γεγραμμένον· μυστήριον, Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, ἡ μήτηρ τῶν πορνῶν καὶ τῶν βδελυγμάτων τῆς γῆς”..

dimpenews.com