ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΙΑΝΝΙΤΕΣ / Νέο σκάνδαλο με Φανάρι. Τον Τόμο τον υπέγραψαν μόνο κάποια μέλη της Συνόδου του ενώ στη θέση όσων απείχαν υπέγραψαν άσχετοι….Δεν είναι Συνοδικός….

Μερικοί από τους υπογράφοντες τον Τόμο Αυτοκεφαλίας στη σχισματική νεοσύστατη εκκλησία Ουκρανίας δεν είναι μέλη της Συνόδου του Οικουμενικού. Πιθανώς ο
Βαρθολομαίος εσκεμμένα απομάκρυνε από τη Σύνοδο όσους διαφωνούν.
Ο κατάλογος των μελών της Συνόδου στον  ιστότοπο του Πατριαρχείου και ο κατάλογος των υπογραφόντων που δημοσιεύθηκε στις 6 Ιανουαρίου δεν ταιριάζουν! Η επίσημη ιστοσελίδα αναφέρει ότι τα μέλη της Συνόδου εκλέγονται κάθε χρόνο στα τέλη Φεβρουαρίου. Δηλαδή, δεν μπορούσαν να αλλάξουν σήμερα (ή υπήρξε σκόπιμη παραβίαση του καταστατικού). Επομένως, έχουμε το γεγονός ότι για κάποιο λόγο, ορισμένα μέλη της Συνόδου αναφέρθηκαν στον κατάλογο των υπογραφόντων και αντί αυτών απαριθμούνται κάποιοι που δεν εκπροσωπούσαν τη Σύνοδο. Λέγεται ότι ο Τόμος είναι Πατριαρχικός και Συνοδικός. Δηλαδή ότι όλα τα μέλη της Συνόδου και ο Πατριάρχης έπρεπε να τον υπογράψουν. Στην πραγματικότητα, μόνο ένα μέρος των υπογραφόντων είναι μέλη της Συνόδου.

dimpenews.com