Για πρώτη φορά μετά από 31 χρόνια το Μουσείο Λούβρου αγόρασε εικόνα κι αυτή είναι έργο του 17ου αι μ.Χ του Κρητικού αγιογράφου Σιλβέστρου Δέσου. ΦΩΤΟ

Για πρώτη φορά μετά από 31 χρόνια το Μουσείο Λούβρου απέκτησε αγοράζοντας μια εικόνα η οποία προέρχεται από την Κρήτη και χρονολογείται από τον 17ο αι μ. Χ .Παριστάνει τον Άγιο Φανούριο σε στάση δέησης στον ένθρονο Δεσπότη Χριστό. Ο Άγιος στο δεξί του χέρι κρατάει σταυρό εικονογραφικό σύμβολο που παραπέμπει σε μάρτυρα ενώ φέρει ως στρατιωτικός Άγιος φορεσιά πολεμιστή. Η εικόνα φιλοτεχνήθηκε από τον αγιογράφο Σιλβέστρο Δέσο που χρησιμοποίησε ως πρότυπο μοντέλο μια εικόνα του 15 ου αι μ. Χ του Άγγελου Ακοτάντου ενός μεγάλου Κρητικού αγιογράφου που επίσης είναι γνωστός γιατί ε΄ναι ο πρώτος αγιογράφος που έθεσε την υπογραφή του στις εικόνες του.Η εικόνα που αποκτήθηκε από το Λούβρο θ΄αποκατασταθεί. Το έργο εντάσεται στην Κρητική Σχολή βυζαντινής αγιογραφίας που αναπτύχθηκε με κέντρο τον τότε Χάνδακα (σημερινό Ηράκλειο).

Η εικόνα που ο καλλιτέχνης χρησιμοποίησε ως πρότυπο είναι δια χειρός Άγγελου Ακοτάντου (15ος αι.) και βρίσκεται στη μονή Βαλσαμομέρου στα 50 χλμ ΝΔ από το Ηράκλειο όπου η τιμή στον Άγιο Φανούριο αποκρυσταλλώθηκε στις αρχές του 15ου αι. μ.Χ.

Ο αγιογράφος Σιλβέστρος Δέσος ταυτοποιήθηκε από την υπογραφή του μέσω υπέρυθρης ακτινογραφίας ! Η υπογραφή σήμερα είναι καλυμμένη από στρώση χρώματος.

Μετά την ανακαίνισή της η εικόνα θα τοποθετηθεί δίπλα σε αυτήν του Αγ Γεωργίου που προέρχεται από τη συλλογή Καμπανά. Οι 2 άγιοι εικονογραφικά μοιάζουν.

dimpenews.com