Επιστολή του Πάπα Φραγκίσκου μετέφερε στον Πρόεδρο Άσαντ εκπρόσωπος του.

Εικόνα

O πρόεδρος της Συρίας ο Bachar al-Assad δέχθηκε σήμερα ένα γραπτό μήνυμα του πάπα Φραγκίσκου που του μετέφερε ο καρδινάλιος Peter Turkson, πρόεδρος του Συμβουλίου του Ποντίφικα για την υπηρεσία της Προώθησης της Ολοκληρωμένης Ανθρώπινης Ανάπτυξης .

Στο μήνυμα του- επιστολή ο πάπας επανέλαβε την θέση του υποστηρίζοντας την επανεγκατάσταση της σταθερότητας στη Συρία και να τεθεί ένα τέλος στον πόνο του συριακού λαού που υποφέρει από τον πόλεμο.

Η συνάντηση είχε ως περιεχόμενό της τις τελευταίες εξελίξεις στη Συρία.

Ο πρόεδρος al-Assad ανέφερε τα διαπραχθέντα εγκλήματα από τους τρομοκράτες κατά πολιτών που εφορμούν από τις ζώνες που αυτοί ελέγχουν κυρίως στο Ιντλίμπ κυρίως και για την υποστήριξη που τους φέρουν κάποιες χώρες της περιοχής αλλά και της Δύσης για να συνεχίσουν τα εγκλήματά τους.

Τα 2 μέρη συζήτησαν επίσης πολιτικές προσπάθειες όπου ο πρόεδρος al-Assad επέμεινε στην αναγκαιότητα για βοήθεια στο συριακό λαό με την άσκηση πιέσεων στις χώρες που υποστηρίζουν τους τρομοκράτες για τη συνέχιση της κρίσης και για την επιβολή τιμωριών στο συριακό λαό ώστε να υποχρεωθούν αυτές οι χώρες να τροποποιήσουν την γραμμή τους και να εργαστούν για την ενδυνάμωση της ειρήνης και σταθερότητας.

dimpenews.com