Το Πατριαρχείο Μόσχας με συνοδική απόφαση θεωρεί σχισματικό το ιερατείο της Ελλάδας που έμπρακτα θ΄αναγνωρίσει την σχισματική ψευδομή της Ουκρανίας.

H εκκλησία δεν είναι Στεφανοβίκειο, δεν είναι Σούδα να το παραχωρήσει η πολιτική και η εκκλησιαστική εξουσία προς χρήση γεωστρατηγική-γεωπολιτική στους Αμερικανοπροτεστάντες. Η εκκλησία είναι ο Χριστός η Αυτοαλήθεια που παραδόθηκε εις χείρας ανόμων από Αρχιερείς Φαναρίου και Αθηνών για να μετατραπεί σε βάση πνευματικού θανάτου.

Όμως η εκκλησία δεν τίθεται σε αιχμαλωσία, ο Χριστός δεν παραμένει σε ομηρία θανάτου, Ανασταίνεται, Αναλήπτεται, Μεταμορφώνεται… ”ου δέδεται” 

Η ρωσική Εκκλησία αποφάνθηκε Συνοδικώς αναφορικά με την θέση που έλαβε η Ελληνική Ιεραρχία για την αναγνώριση της ουκρανικής σχισματικής ψευδο-δομής που επινόησε το Οικουμενικό. Στις 17 Οκτώβρη 2019 η Αγία Σύνοδος της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας δημοσίευσε μια δήλωση για τη κατάσταση στην Ορθόδοξη Εκκλησία Ελλάδας στη συνέχεια της Έκτατης συνέλευσης της Ιεράς Συνόδου στις 12 Οκτώβρη 2019, επί του ουκρανικού ζητήματος.(πρακτικά αριθμ. πρωτ. 125).

Εν κατακλείδι η Ρωσική Εκκλησία αποφασίζει να συνεχίσει την προσευχητική και ευχαριστιακή κοινωνία λειτουργικής υφής μόνο με επισκόπους και κληρικούς της Ελλαδικής Εκκλησίας που δεν θ΄αναγνωρίσουν στην πράξη τους Σχισματικούς Ουκρανίας.

”Εκτιμούμε την προσευχητική κοινωνία με τους αδελφούς μας, της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος και θα κρατήσουμε με αυτήν ζωντανή, κανονική και ευχαριστιακή σχέση μέσω όλων των ιεραρχών και ποιμένων, οι οποίοι ήδη τάχθηκαν και θα ταχθούν στο περαιτέρω κατά της αναγνωρίσεως του ουκρανικού σχίσματος, μέσω όσων δεν θα μολυνθούν με συλλείτουργα με σχισματικούς ψευδο-ιεράρχες, αλλά θα αποτελέσουν παραδείγματα της χριστιανικής ανδρείας και σταθερής εμμονής στην αλήθεια του Χριστού.”

Αντιθέτως αποφασίζει να διακόψει την ”προσευχητική και ευχαριστιακή κοινωνία με όσους αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος δέχθηκαν ή δεχθούν σε τέτοια κοινωνία εκπροσώπους των ουκρανικών μη κανονικών σχισματικών κοινοτήτων.

Επίσης δεν δίνουμε την ευλογία μας για προσκυνηματικές εκδρομές σε επαρχίες, οι οποίες ποιμαίνονται από τους ἐν λόγῳ ιεράρχες.”

”Εξουσιοδοτεί τον Αγιώτατο Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλο να διακόψει το μνημόσυνο του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου σε περίπτωση καθ’ην ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδος αρχίσει να μνημονεύει στις θείες ακολουθίες αρχηγό μιας εκ των ουκρανικών σχισματικών παρατάξεων ή αναλάβει άλλες πρωτοβουλίες, που θα επιμαρτυρούν την γενομένη από αυτόν αναγνώριση του ουκρανικού εκκλησιαστικού σχίσματος.”

Εν τοις πράγμασιν η Ελλαδική Εκκλησία οδηγείται σε εσωτερικό σχίσμα…

Τα επιτίμια που επιβάλει η Ρωσική Σύνοδος είναι αυτά που προβλέπονται για σχισματικούς αποστάτες εκ του Σώματος της Μίας Εκκλησίας.Οπότε κατά δήλωσην της ο προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας και όσοι επίσκοποι κληρικοί ή λαϊκοί τον ακολουθήσουν στον παράδρομο του σχίσματος συγκαταλέγονται στο σχίσμα των Βαρθολομαίου που ήδη με συνοδική απόφαση του Πατριαρχείου Μόσχας εκρίθη Σχισματικός κι Έκπτωτος και διεκόπη μαζί του η ευχαριστιακή κοινωνία, ως αποβλητέος από την Εκκλησία.

Το δίλημμα που τίθεται δεν είναι με το Οικουμενικό ή με τη Μόσχα, με τη Ρωσία ή την Ελλάδα με τους Οικουμενιστές ή τους Σκοταδιστές αλλά με την Αυτοαλήθεια που είναι ο Χριστός ως κεφαλή της Εκκλησίας ή με τους αποσχιστές.

dimpenews.com