Απαγόρευση και ποινικοποίηση δημοσιεύσεων που θίγουν ζήτημα σύνδεσης 5G και Covid 19

Όποιος ιστότοπος διαπραγματευθεί το ζήτημα  σύνδεσης κατά οποιονδήποτε τρόπο,  του σήματος 5 G και του Covid 19 , θα εξαφανιζεται  Διαδίκτυο!

Έχει προβλεφθεί η συστηματική διαγραφή οποιουδήποτε λογαριασμού στο Διαδίκτυο που δημιουργεί θεματολογίες που συνδέουν την τεχνολογία 5G και την πανδημία του Κορονοϊού.
Οι μεγάλες πλατφόρμες έχουν εντολή  να είναι πολυ προσεκτικές και να εντοπίζουν κάθε πιθανή  σύνδεση μεταξύ της τεχνολογίας 5G και της πανδημίας . Μόλις θα εντοπίζουν τους διαδικτυακούς παραβάτες,  θα εξαφανίζουν αυτόματα τις διευθύνσεις ιστότοπων.

Ταυτόχρονα, γίνονται  κινήσεις ως προς την ποινικοποίηση αυτών των απόψεων  που με διάφορους τρόπους,  ευθέως ή μη, συνδέουν την τεχνολογία 5G και την κρίση του Κορονοϊού.

Αυτά τα μέτρα  καταστολής της δημοσιοποίησης  οποιασδήποτε θέσης, άποψης, προβληματισμού ή δράσης που να θιγει το ζητημα της συνδεσης 5G και Covid 19 , εγείρει εύλογες  υποψίες  σχετικά με το πραγματικό κίνητρο μιας τέτοιας διαδικτυακής απαγόρευσης.

Το  διαδίκτυο περιέχει εκατοντάδες χιλιάδες ιστοσελίδες και φόρουμ όπου συζητούνται εκατοντάδες θεωρίες , συνωμοσίας ή μη χωρίς αυτό να προκαλεί μια συστηματική απαγόρευση όπως αυτή που τώρα στοχεύει την θέση που συνδέει τα δίκτυα 5G με την πανδημία της COVID-19.

dimpenews.com