Σήμερα βγαίνει ο Νυμφίος .. αλλά η χώρα αγρόν ηγόρασε Αγρόν Κεραμέως ( Ακελδαμά) αγρόν αίματος………

Σήμερα βγαίνει ο Νυμφίος .. αλλά η χώρα αγρόν ηγόρασε Αγρόν Κεραμέως* (Ακελδαμά) αγρόν αίματος………

Ο αγρός κεραμέως αγοράστηκε από τους Αρχιερείς για την ταφή των ξένων με τα 30 αργύρια που επέστρεψε ο Ιούδας ….

H Eκκλησία εναρμόνισε την απόφασή της για σφράγισμα .. ναών με την απόφαση του Κράτους.. όμως ‘-Πρόσθες αυτοίς κακά Κύριε πρόσθες αυτοίς κακά τοις ενδόξοις της γης‘- ποιό είναι αυτό το κράτος που η Εκκλησία αποφάσισε να συμπορευθεί επιβάλοντας για πρώτη φορά στην Ιστορία ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΑΣΧΑ;;

Eίναι ένα κράτος φερέφωνο των Ενδόξων της γης των ΝΑΤΟ, ΗΠΑ, ΕΕ , ΔΝΤ,Π.Ο.Υ, Παγκόσμιας Τράπεζας, Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου κ.α , δηλ. των ενδόξων της γης…

Είναι ένα κράτος οπερέτα αποικία των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ με βάσεις πολέμου σε όλη την επικράτεια.

Είναι ένα κράτος στρατηγικός σύμμαχος πλέον του Ισραήλ με τη σχετική μεσσιανική εκδοχή που αντιβαίνει 100% τη χριστιανική….

Τι σχέση μπορεί να έχει η Εκκλησία του Χριστού μ΄ένα τέτοιο κράτος …

”διότι φως τα προστάγματα σου επί της γης”

Το Γενικό Πρόσταγμα είναι του Κυρίου όχι μόνο επί της Εκκλησίας αλλά επί πάσαν τη γην …..Οπότε πιο πρόσταγμα ποιού κράτους επικαλούνται οι εκκλησιαστικοί;;;

Δικαιοσύνη μάθετε οι ενοικούντες επί της γης …..

*Ματθαίος 27/κζ: 3-10: “3 Τότε ιδών Ιούδας ο παραδιδούς αυτόν ότι κατεκρίθη, μεταμεληθείς απέστρεψε τα τριάκοντα αργύρια τοις αρχιερεύσι και τοις πρεσβυτέροις 4 λέγων· ήμαρτον παραδούς αίμα αθωον. οι δε είπον· τι προς ημάς; συ όψει.5 και ρίψας τα αργύρια εν τω ναω ανεχώρησε, και απελθών απήγξατο.6 οι δε αρχιερείς λαβόντες τα αργύρια είπον· ουκ έξεστι βαλείν αυτά εις τον κορβανάν, επεί τιμή αίματός εστι. 7 συμβούλιον δε λαβόντες ηγόρασαν εξ αυτών τον αγρόν του κεραμέως εις ταφήν τοις ξένοις· 8 διο εκλήθη ο αγρός εκείνος αγρός αίματος έως της σήμερον.”

Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι πολύ Μεγάλη για να χωρέσει σε μια μικρή οθόνη ή σ΄ένα κανάλι Υοutube…….ή να καθοριστεί από ένα νανόμετρο……Το νανόμετρο είναι για να μετρήσουν το πνευματικό τους ανάστημα οι πνευματικά νάνοι…..και η Εκκλησία δεν είναι η Χιονάτη τους.….

συν τοις άλλοις το ”ελληνικό” κράτος ποινικοποίησε τη θεία κοινωνία

dimpenews.com