Ανάσταση: Ανοιχτοί για πιστούς οι ναοί στη Ρωσία σε 58 από τις 85 περιφέρειες της

Στην Αγία Ρωσία οι ναοί θα είναι ανοιχτοί στους πιστούς για την κορυφαία Ημέρα της χριστιανοσύνης την Ανάσταση στις 58 από τις 85 περιφέρειες της. Στις υπόλοιπες, συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας και της Αγίας Πετρούπολης, πολλοί από τους πιστούς δεν θα έχουν πρόσβαση στους ναούς. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, η Ρωσική Ομοσπονδία χωρίζεται σε 85 ομοσπονδιακά υποκείμενα (συνιστώσες μονάδες), 22 από τα οποία είναι “δημοκρατίες“. Την απόφαση στην Ρωσία λαμβάνουν οι τοπικές κυβερνήτες οι υγειονομικές αρχές και οι κατά τόπους Μητροπόλεις….

dimpenews.com