Οι covid-ιστές οπαδοί της μεγαλύτερης πλάνης από καταβολής κόσμου.Απαίτησαν για έναν ιό να σταματήσει η ζωή στον πλανήτη…Αποπειράθηκαν να σταματήσουν τη γη όπως ο Ιησούς του Ναυή σταμάτησε τον ήλιο και τη σελήνη. Διέταξαν ”στήτω η γη”. ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ

Δεν υπάρχουν όρια για τη μνήμη, δεν υπάρχουν αποστάσεις για την αγάπη, δεν υπάρχει ακατάλληλος χρόνος για επίτευγμα, και σε όλες τις ηλικίες είναι δυνατόν να προτιμήσουμε την Αλήθεια. (Αρχιμανδρίτης Ραφαήλ Καρελίν)

Κι όμως οι οπαδοί της κορονοθρησκείας έθεσαν όρια στη μνήμη.

Κατάργησαν την θεία κοινωνία κατάργησαν την εντεταλμένη από το Χριστό ιεροτελεστία προς ανάμνηση Αυτού….α-λήθεια άλλωστε υπό μια έννοια είναι η μη λήθη….

”τοῦτό μού ἐστι τὸ σῶμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κλώμενον .τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν
ἀνάμνησιν.τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐστὶν ἐν τῷ ἐμῷ
αἵματι· τοῦτο ποιεῖτε, ὁσάκις ἄν πίνητε, εἰς τὴν ἐμὴν ἀναμνησιν».

Οι covid-ιστές (κοβιντιστές), 19-ίτες έθεσαν αποστάσεις για την αγάπη μπλόκα ολόκληρα, όρθωσαν τείχη ηλεκτρονικά μεταξύ των ανθρώπων ασυλοποίησαν ψηφιακά και ιδρυματοποίησαν ολόκληρα κράτη και πόλεις ….

Οι μεγαλομανείς κορονόφιλοι προσήλυτοι της μεγαλύτερης πλάνης από καταβολής ανθρωπότητας αφού απαίτησαν να σταματήσει η ζωή στον πλανήτη για έναν ιό είχαν την αλαζονεία να μιμηθούν ως κακέκτυπα τον Ιησού του Ναυή που διέταξε τον ήλιο και σταμάτησε και τη σελήνη και στάθηκε άπαξ και για πάντα στην ιστορία του κόσμου…

ΙτΝ. 10,12        καὶ εἶπεν Ἰησοῦς· στήτω ὁ ἥλιος κατὰ Γαβαὼν καὶ ἡ σελήνη κατὰ φάραγγα Αἰλών.

ΙτΝ. 10,13          καὶ ἔστη ὁ ἥλιος καὶ ἡ σελήνη ἐν στάσει, ἕως ἠμύνατο ὁ Θεὸς τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν. καὶ ἔστη ὁ ἥλιος κατὰ μέσον τοῦ οὐρανοῦ, οὐ προεπορεύετο εἰς δυσμὰς εἰς τέλος ἡμέρας μιᾶς.

Οι κορονοπροσήλυτοι διέταξαν να σταματήσει η γη….να σταματήσει η ζωή, να σταματήσει η λατρεία……Διέταξαν ”στήτω η γη”.Είναι η μεγαλύτερη πλάνη από καταβολής ανθρωπότητας και το φιάσκο τους ανεπανάληπτο.. Είναι μια συγκεκαλυμμένη υπό το πρόσχημα της υγείας-ιατρικής πνευματική πλάνη όπου δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους…. Άλλωστε οι υγειινίστικες σέκτες είναι περισσότερες σήμερα και από τις πολιτικές και από τις θρησκευτικές και εμπεριέχουν παραψυχολογία και μεταλλαγμένη μεταφυσική…

Αυτά συμβαίνουν όταν η πολιτική ειπεισέρχεται στα της θρησκείας και η ιατρική και η κάθε επιστήμη πολιτικοποιείται κι εργαλειοποιείται υπηρετώντας κρατικές σκοπιμότητες, όταν δεν είναι διακριτά τα όρια, το μοντέλο τείνει να γίνει χαοτικό…

Δυστυχώς στην σεχταριστική πλάνη τους συμπαρέσυραν και το ιερατείο που απογυμνώθηκε ηθικά πνευματικά κι αποδείχθηκε αδόκιμο αφού συναίνεσε. Τώρα κάποιοι αρχίζουν και συνειδητοποιούν πως η Εκκλησία χρησιμοποιήθηκε με τον πιο ελεεινό τρόπο από τους εκκλησιαστικομηδενιστές και χριστιανομηδενιστές covid-ιστές….

Covidology……

dimpenews.com