Και το όνομα αυτού 666 (060606).Είναι ο αριθμός δημοσίευσης της κατοχύρωσης της Microsoft για την πατέντα κρυπτοσυναλλαγής μ΄εμφύτευμα στον άνθρωπο…

Après avoir financé ID2020, Microsoft dépose le brevet d'un appareil greffé au corps humain permettant les transactions en crypto-monnaie et connecté à un réseau informatique

Αφότου χρηματοδότησε το ID2020, η Microsoft καταθέτει το δίπλωμα κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας ενός μηχανισμού εμφυτεύσιμου (εμβόλιμου) στο ανθρώπινο σώμα που επιτρέπει συναλλαγές σε crypto-νόμισμα και είναι συνδεδεμένη με δίκτυο πληροφορικής. Ο Bill Gates μπορεί να πήρε βελούδινο διαζύγιο από την Microsoft, αλλά καθώς αυτές οι 2 οντότητες δεσμεύθηκαν επακριβώς στο ίδιο Projet, ένας χωρισμός στόχων κι αντικειμένων δεν έλαβε βεβαίως χώραν. Καθώς ο Bill Gates μας εμπέδωσε πως ένα εμβόλιο για όλη την ανθρωπότητα   θα είναι έτοιμο σε 18 μήνες περίπου η τ. εταιρία του Microsoft δημιούργησε ένα σύστημα που είναι διαδραστικό με τους παλμούς, την θερμοκρασία και τα εγκεφαλικά κύματα του ανθρώπινου σώματος για την ανάπτυξη της αγοράς και πώλησης του crypto-monnaie.Κάτι μου θυμίζει αυτό..

Αυτό είναι:Αποκ. 13,16        καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν,

Αποκ. 13,17        καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.

Αποκ. 13,18        Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς.

Ποιος είναι ο βιβλικός ορισμός του Χαράγματος του Θηρίου; Σύμφωνα με την Αποκάλυψη κεφ. 13, πρόκειται για έναν μηχανισμό που μπαίνει στο ανθρώπινο σώμα στο δεξί χέρι ή το μέτωπο με σκοπό τις συναλλαγές την αγοραπωλησία. Όποια κι αν είναι η μορφή που θα πάρει το τελικό χάραγμα αυτό ακριβώς θα κάνει από λειτουργική και κυριολεκτική άποψη.Ο Bill Gates και η Microsoft ξοδεύουν δις για 1) να εμβολιάσουν τον κάθε πολίτη επί της γης  2) για τη δημιουργία ενός μηχανισμού αγοραπωλησίας και χρηματικής συναλλαγής που εκτελείται στο ανθρώπινο σώμα και 3) σύνδεση αυτών των δύο στοιχείων σε μια ψηφιακή ταυτοποίηση ID2020 που χρηματοδοτούν επίσης..https://www.nowtheendbegins.com/category/bill-gates/ΤΙ ΣΥΜΠΤΩΣΗ: To νούμερο της δημοσίευσης της πατέντας (διπλώματος ευρεσιτεχνίας της Microsoft είναι # 060606

Après avoir financé ID2020, Microsoft dépose le brevet d'un appareil greffé au corps humain permettant les transactions en crypto-monnaie et connecté à un réseau informatique

Το σύστημα crypto-νομίσματος της Microsoft χρησιμοποιεί δεδομένα της σωματικής δραστηριότητας.
Πρόκειται για πληροφορίες επί των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που επιτρέπουν στον μηχανισμό Microsoft αγοραπωλησία crypto-monnaies με τη βοήθεια του ανθρωπίνου σώματος.
Η δραστηριότητα του ανθρώπινου σώματος συνυφασμένη μ΄ένα καθήκον διοχετευμένο από έναν χρήστη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια διαδικασία d’exploration δεδομένων ενός συστήματος crypto-monnaie. Ένας serveur μπορεί να διοχετεύσει ένα καθήκον στο μηχανισμό ενός χρήστη που είναι συνδεδεμένος σε αυτόν.. Ένας αισθητήρας συνδεδεμένος στην επικοινωνία ή περιλαμβανόμενος στο μηχανισμό του χρήστη μπορεί ν΄ανιχνεύσει τη σωματική δραστηριότητα του χρήστη. Τα δεδομένα της σωματικής δραστηριότητας μπορούν να είναι διαχειρίσιμα στη βάση της σωματικής δραστηριότητας εντοπισμένης επί του χρήστη.. Το σύστημα crypto-monnaie που συνδέεται με τρόπο επικοινωνίας στο μηχανισμό χρήστη μπορεί να επαληθεύσει αν τα δεδομένα σωματικής δραστηριότητας απαντούν σε μια ή περισσότερες προϋποθέσεις ορισμένες από ένα σύστημα crypto-monnaie, κι αποδίδει μια crypto-monnaie στο χρήστη που τα δεδομένα της σωματικής του δραστηριότητας είναι επαληθευμένα.

dimpenews.com