ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ Σήμερα γιορτάζει η Εκκλησία, πανηγυρίζει ο Όλος Χριστός…. Σήμερα πανηγυρίζει ο πολιτισμός των πολιτισμών το Πνεύμα το Άγιον.

Σήμερα γιορτάζει η Εκκλησία που υπερβαίνει κάθε ανθρώπινη συλλογικότητα κάθε οργανισμό πάσα κοινότητα κάθε κράτος σήμερα γιορτάζει ο όλος Χριστός σήμερα πανηγυρίζει ο Τριαδικός Θεός σήμερα επιτελείται η Κάθοδος του Πνεύματος του Αγίου που επισκιάζει κάθε κοσμική σοφία και διανόηση σήμερα τιμάται η χάρις η άλλη σοφία, η αδιάπτωτη πνευματικότητα. Σήμερα πανηγυρίζει ο πολιτισμός των πολιτισμών το Πνεύμα το Άγιον.

Η ψυχή χωρίς το Πνεύμα το Άγιον είναι έρημος…….είναι γαλαξίας χωρίς ήλιο και νύχτα δίχως αστέρια…είναι νεκρή θάλασσα και αέρας δίχως Ο2….Η ψυχή χωρίς το Πνεύμα το Άγιον βρίσκεται ”εν ύπνω”. Μεταβάλλεται σε διαδίκτυο άνευ πληροφορίας , αναισθητοποιείται, εκκενώνεται, εγκαταλείπεται, τίθεται σε καραντίνα – αυτοαπομόνωση, αποκόπτεται. Χωρίς τους ποταμούς του  ὕδατος ζῶντος απονεκρώνεται..

To Πνεύμα το Άγιον είναι για την ψυχή ό,τι ο server ο διακομιστής για την πληροφορική, ό,τι η αίθουσα/ θάλαμος επιχειρήσεων για τον πόλεμο, είναι το κέντρο πνευματικών επιχειρήσεων ανά τον κόσμο….

Σήμερα γιορτάζει ο πολιτισμός των πολιτισμών το Πνεύμα το Άγιον.. Σήμερα η πολυπολιτισμικότητα εγκαθιδρύεται ως δυναμική πλουραλισμού έκφρασης κι ελευθερίας.Το πολύγλωττον θεσμοθετείται, το πολυδιάστατο στο μονήρες επιβάλλεται...Η πολυπολιτισμικότητα εγκαθίσταται ως στοιχείο Ενότητας κι ειρήνης,η διαφορετικότητα αλλιώς νοείται και θεωρείται ως συνεκτικός δεσμός, η γλωσσική ετερότητα .. Σήμερα η επικοινωνία αποκαθίσταται….Δια της ετερότητας και διαφορετικότητας αποκαθίσταται η ενότητα, η μοναδικότητα. Το ένα εκ των πολλών δομείται….

”Πάντα χορηγεῖ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον· βρύει προφητείας, ἱερέας τελειοῖ, ἀγραμμάτους σοφίαν ἐδίδαξεν, ἁλιεῖς θεολόγους ἀνέδειξεν. Ὅλον συγκροτεῖ τὸν θεσμὸν τῆς Ἐκκλησίας. Ὁμοούσιε καὶ ὁμόθρονε, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ, Παράκλητε, δόξα σοι._

Κατά τον Μέγα των Γραμμάτων Βασίλειοτο Πνεύμα εικών του Θεού είρηται .. και αγαθόν πνεύμα και ευθές και ηγεμονικόν και πνεύμα δυνάμεως και Κύριος και Θεός είρηται το του Θεού πνεύμα..το της ελευθερίας αίτιον

dimpenews.com