Η Μαδρίτη θα εγκαταστήσει 6000 κάμερες στις τάξεις ώστε οι μαθητές σε καραντίνα να παρακολουθούν τα μαθήματα on line…Από μαθητές .. θεατές……

Ο Δήμος της Μαδρίτης θα εγκαταστήσει 6000 κάμερες στις αίθουσες διδασκαλίας ώστε οι μαθητές που είναι σε καραντίνα να μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματα on line….Από μαθητές ….θεατές, η έκπτωση της διδασκαλίας ….

Κάποια από τα μέτρα που η τοπική κυβέρνηση θα παρουσιάσει αυτή την Τρίτη για την επάνοδο στα σχολεία είναι: 6000 κάμερες για μαθητές που οφείλουν να παραμείνουν στο σπίτι, 70000 υπολογιστές για τους εκπαιδευτικούς και μαθητές κι 700000 λίτρα gel hydroalcoolique, και προβαίνει σε μια αύξηση του προυπολογισμού καθαρισμού των σχολείων της τάξης των 15 euros.

Η τοπική Πρόεδρος, Isabel Díaz Ayuso, θα παρουσιάσει λεπτομέρειες του σχεδίου το μεσημέρι μαζί με τους συμβούλους Υγείας κι Εκπαίδευσης Enrique Ruiz Escudero κι Enrique Ossorio.

Το σχέδιο εγγράφεται στο scénario II μερικής παρουσίας, σύμφωνα με τον Ossorio. Με αυτόν τον τρόπο, τα εκπαιδευτικά κέντρα θα ξεκινήσουν τη σχολική χρονιά με διαφορετικά μέτρα, ανάλογα με τα διαφορετικά εκπαιδευτικά στάδια.telemadrid 25/8/20

dimpenews.com