Ψηφιακή εποχή: Ο αριθμός του θηρίου δεν είναι παρά ένας κωδικός….

Παραφράζοντας το γνωστό σύνθημα των κινημάτων κατά της παγκοσμιοποίησης που έδρασαν τα προηγούμενα χρόνια από το φόρουμ του Πόρτο Αλέγκρε ως τη Γένοβα “Οι άνθρωποι πάνω από τα κέρδη” το σημερινό σύνθημα κατά του παγκόσμιου ολοκληρωτισμού θα ήταν ”οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς” τους οποιοδήποτε αριθμούς.

Το εκπληκτικό είναι ότι σε όλη την Καινή Διαθήκη δεν υπάρχει παρά ένας μόνο κωδικός αυτός του θηρίου παρά ένας μόνο ισχυρός αριθμός αυτός του θηρίου…”Ψηφισάτω τον αριθμόν… ”χξς”’…

Στην ψηφιακή εποχή στην εποχή του αριθμού στην εποχή των κωδικών, των πάσης φύσης κωδικών στην εποχή του θηρίου..

Αυτός ο αριθμός του θηρίου δεν είναι παρά ένας κωδικός  ”χξς” και σαν τέτοιος σου δίνει πρόσβαση, σ΄εντάσει ή σε αποστερεί σε καταλαγοποιεί ή σ΄εξαφανίζει σου επιτρέπει ή σ΄απαγορεύει σε καθιστά κοινωνό ή αποσυνάγωγο, σε ταυτοποιεί. Ως κωδικός είναι μοναδικός,αποκλειστικός αναγκαίος,απαραίτητος… ”17Κανείς δε θα μπορεί να αγοράσει ή να πουλήσει, παρά μόνον αυτός που έχει χαραγμένο το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματός του.”

Η μετα-κοινωνία του ψηφιακού ολοκληρωτισμού έχει ακρογωνιαίο λίθο έναν κωδικό..Η μετοχή εξαρτάται από την επιβεβλημένη αποδοχή της εισαγωγής σου σ΄ένα σύστημα στοιχείων μιας αλγοριθμικής σημειολογίας .. από τον πλατωνικό κόσμο των ιδεών στον κόσμο των αριθμών. Οι αριθμοί εδώ δεν έχουν την πυθαγόρεια αντίληψη ως απείκασμα του κόσμου αλλά ως παραπέτασμα του κόσμου….

Ο Χριστός αυτοκαθορίζεται ως ο Υιός του Ανθρώπου, ο Αντίχριστος αντίθετα είναι ο ”αριθμός του ανθρώπου”..Ο Χριστός με την ενανθρώπισή του πρόταξε τον άνθρωπο ταυτιζόμενος με αυτόν αντίθετα ο δεύτερος με την ”μετενσάρκωσή” του σε αριθμό παρέχει παντοδυναμία στον αριθμό. Κύριος γίνεται ο αριθμός.

Δεν είναι γέννημα του ανθρώπου αλλά εφαρμογή…

”τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί·” ”αριθμό του ονόματός του”. T΄όνομα του είναι ένας αριθμός, το όνομα ενός αριθμού αντιστοιχεί, ταυτίζεται σ΄έναν αριθμόο Αντίχριστος είναι ένας Αριθμός…..και κάτι περισσότερο από ένας απλός αριθμός είναι ένας κωδικός ψευδοκύριος της ζωής και του θανάτου με αυτόν ζεις χωρίς αυτόν πεθαίνεις… ψευδοεξουσιαστής….

Εις Κύριος……”ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου”. Δεν έχουμε εντολή υποταγής στις αρχές και εξουσίες και στους κοσμοκράτορες του σκότους του αιώνα τούτου…αλλά Αντίστασης πνευματικής..

Ψηφιακή εποχή: Ο αριθμός του θηρίου δεν είναι παρά ένας κωδικός….δηλ. ένα 0….Τα νούμερα παραποιούνται αλλοιώνονται νοθεύονται πλαστογραφούνται παραχαράσσονται….ενώ ο” Ἰησοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας” Όποιος νομίζει ότι θα τον σώσει ο Γελωτοποιός πλανάται πλάνη οικτράν ………τέτοιου είδους γελωτοποιοί δεν είναι παρά για να διασκεδάζουν τον Άρχοντα του κόσμου τούτου .. και οι κωδωνοκρουσίες της Άνω Ιερουσαλήμ είναι εκκωφαντικότερα πιο ηχηρές, ως σάλπισμα Αγγέλων ως σάλπιγγες Ιεριχούς, από τα αμυδρόφωνα κουδούνια τους…

dimpenews.com