Ο Χριστός βρέφος διωκόμενος καταφεύγει στην Αίγυπτο. Και πάντα θα υπάρχει μια ”Αίγυπτος” να τον δεχθεί…

 

Στη Βηθλεέμ που ετυμολογικά σημαίνει beth leḥem : « οίκος του άρτου » γεννήθηκε ο Άρτος της Ζωής και « όστις έρχεται προς εμέ, δεν θέλει πεινάσει, και όστις πιστεύει εις εμέ, δεν θέλει διψήσει πώποτε». (Ιωάν. 6:35:) ως ένας από τους μακάριους ”διψώντες και  πεινώντες την δικαιοσύνην” … Η Βηθλεέμ μπορεί να φαντάζει μακρινή και μόνη καθώς έσβησε το σύγχρονο λαμπερό άστρο της πληροφόρησης της ενημέρωσης της διδασκαλίας ίσως και της επιστήμης που θα οδηγούσε τους τωρινούς επίδοξους μάγους εν μέσω της σκοτεινιάς της λογοκρισίας, παραπληροφόρησης και προπαγάνδας στο Φως του κόσμου…..Ωστόσο αυτό το Φως είναι άκτιστο και δεν σβήνει μπορείς κάθε νύχτα κάθε σκοτεινή περίοδο να το διακρίνεις πίσω από την καταχνιά του ανθρώπινου πνεύματος. Είναι εκεί στο πέραν και το επέκεινα…..Είναι Φως υπερούσιο κι Άκτιστο είναι Φως Θαβώριο…..Είναι φως Απρόσιτο που εξακοντίζουν στο πνευματικό στερέωμα οι ακίδες από το ακάνθινο συρματόφρακτο στεφάνι Του…Τρισήλιος Της Δικαιοσύνης Ήλιος..

Το φως παραπέμπει στο Φως , η νύχτα καταλύεται, τα σκότη διαλύονται, ο φόβος υποσκιάζεται άλλωστε ”οι ήρωες προχωρούν στα σκοτεινά…” Ο Χριστός βρέφος διωκόμενος καταφεύγει στην Αίγυπτο. Και πάντα θα υπάρχει μια ”Αίγυπτος” να τον δεχθεί…..Επιστρέφει στην γη της εξορίας και δουλείας του Ισραήλ για να απελευθερώσει ως νέος Μωυσής κατά την Έξοδο σύμπασα την ανθρωπότητα……Χωρίς διακρίσεις…χωρίς προνόμια .. χωρίς πρωτεία.. χωρίς αποκλειστικότητες…….Προφήτης Ωσηέ: «Ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν μου» (Ωσ. Ια’ 1).

Ο Χριστός θα επιστρέφει πάντα Νικητής….Δεν έχει αντίπαλο γιατί ο Θεός δεν έχει όμοιό Του να τ’ αντιπαρατεθεί, αντιπαραταχθεί....Και είναι αυτή η χαρά της νίκης που πανηγυρίζουμε έστω συνωμοτικά έστω στα κρυφά έστω με περιοριστικά μέτρα κι απειλές διώξεων την εποχή της Κοβιντοκρατίας ..

H νεκρόφιλη,θανατολάγνα ατμόσφαιρα της κοβιντοκουλτούρας το καθεστώς της γενικευμένης ερημοποίησης με το οποίο κάποιοι φρόντισαν να υποδεχθεί η οικουμένη την Ζωή τη γέννηση της Ζωής θα ηττηθεί κατά κράτος…” καὶ τὴν χαρὰν ὑμῶν οὐδεὶς αἴρει ἀφ’ ὑμῶν» (Ἰω. ιϚ´ [16] 22)

dimpenews.com