ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: Το Συμβούλιο Επικρατείας Ιταλίας αποφαίνεται ότι ο μαθητής δεν χρειάζεται να φορά μάσκα στο σχολείο!!

Το Συμβούλιο Επικρατείας στη Ρώμη την 26η Ιανουαρίου 2021 αποφαίνεται μετά από προσφυγή γονέων ότι ο μαθητής δεν χρειάζεται να φορά μάσκα στο σχολείο καθώς δεν υπάρχει στην σχολικά τάξη και οξύμετρο για να μετρά την επάρκεια σε οξυγόνο ούτε αναστέλλει το συνταγματικό του δικαίωμα μάθησης να πηγαίνει σχολείο κι ας είναι άνευ μάσκας αφού όπως λέει η απόφαση διατρέχει κίνδυνο αναπνευστικής κόπωσης.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ :

Ιταλική Δημοκρατία

Συμβούλιο Επικρατείας
στο δικαστήριο (τρίτο τμήμα)

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε το παρόν

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

σχετικά με την υπ΄αριθμόν προσφυγή του γενικού μητρώου 653 του 2021, των κ.κ. -ΟΜΙΣΙΣ- και –OMISSIS – μόνοι τους και υπό την ιδιότητα τους της άσκησης της γονικής επιμέλειας επί του ανηλίκου –OMISSIS-, που εκπροσωπήθηκε και υπερασπίστηκε από τους δικηγόρους Francesco Scifo και Linda Corrias…..

ΚΑΤΑ

Προεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, Αυτόνομη Επαρχία Bolzano, Διευθυντή -ΟΜΙΣΙΣ, Υπουργείου Υγείας, Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Παιδείας….
για τη μεταρρύθμιση του προληπτικού διατάγματος του Περιφερειακού Διοικητικού Δικαστηρίου του Lazio (πρώτο τμήμα) αρ. -OMISSIS-, που έγινε μεταξύ των μερών, σχετικά με την υποχρέωση μάσκας στο συνεχές σχολείο για παιδιά κάτω των 12 ετών.
Δεδομένης της προσφυγής και των παραρτημάτων της ·
Δεδομένης της αναφοράς για μεμονωμένα προληπτικά μέτρα που προτείνει ο ενάγων, σύμφωνα με το άρθρο. 56, 62, συν. 2 και 98, συν. 2, ..


Θεωρώντας ότι η προσφυγή κατά του προληπτικού διατάγματος ενιαίου δικαίου που εκδόθηκε από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Διοικητικού Δικαστηρίου κατά της κανονιστικής διάταξης που αναφέρεται στο άρθρο 56 της ο Ποινικός Κώδικας, μπορεί να θεωρηθεί παραδεκτός μόνο σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις διατάξεων που έχουν μόνο τον επίσημο ρόλο του διατάγματος αλλά ουσιαστικά το περιεχόμενο της λήψης αποφάσεων ·

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τέτοιες περιπτώσεις μεμονωμένων πράξεων με δυνατότητα δράσης που έχουν μόνο τον επίσημο ρόλο του διατάγματος ή “απλώς προφανή διατάγματα” ρυθμίζονται αποκλειστικά σε περίπτωση που η πρωτοβάθμια απόφαση δεν είναι καθόλου προσωρινή , αλλά ορίζει ή κινδυνεύει να καθορίσει ανεπανόρθωτα το ζήτημα της διαφοράς, καθώς σε τέτοιες περιπτώσεις ο δικαστής παρεμβαίνει για να επαναφέρει τη σωστή διαλεκτική μεταξύ της μονοσήμαντης λειτουργίας και της συλλογικής λειτουργίας σε πρώτη φάση.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο υπό εξέταση θέμα, φαίνεται:
1) ότι η εναγόμενη Διοίκηση δεν έχει ακόμη καταθέσει, ενώπιον του Περιφερειακού Διοικητικού Δικαστηρίου του Λάτσιο, τα έγγραφα που είχε παραγγείλει ο πρώτος δικαστής εντός 15 ημερών, κι ενώ παρήλθε κατά πολύ η διορία.
2) ότι τέτοια έγγραφα, τα οποία πρέπει να αρχειοθετηθούν άμεσα, είναι σχετικά με ό, τι αφορά καθοριστικά στο (προφίλ) της εν λόγω διαφοράς ·

3) ότι, στην υπόθεση που τέθηκε υπόψη του δικαστή, ο ανήλικος που εκπροσωπείται σήμερα από τους ενάγοντες, γονείς του ίδιου, έχει επανειλημμένα τεκμηριώσει με ιατρικά πιστοποιητικά, προβλήματα έλλειψη οξυγόνωσης λόγω της παρατεταμένης χρήσης της μάσκας καθ ‘όλη τη διάρκεια των μαθημάτων.
4) ότι, στην τάξη που παρακολούθησε ο ανήλικος, δεν υπάρχει καν συσκευή ελέγχου οξυγόνωσηςοξύμετρο, όργανο ελάχιστου κόστους και με πολύ απλή χρηστικότητα σε περιπτώσεις όπως προτάθηκε, από κάθε δάσκαλο, να παρεμβαίνει στα πρώτα σημάδια δυσκολίας στην αναπνοή από μάσκα από τον πολύ νεαρό μαθητή.

Ως εκ τούτου, κρίθηκε ότι εν αναμονή της αίθουσας συσκέψεων που έχει ήδη καθοριστεί πριν από το TAR, ο ανήλικος δεν μπορεί να υποβληθεί στη χρήση PPE-μάσκας για τη διάρκεια των μαθημάτων, καθώς διατρέχει κίνδυνο αναπνευστικής κόπωσης – ελλείψει συνεχούς επαλήθευσης με οξύμετρο – πολύ σοβαρής και άμεσης, ούτε προφανώς είναι δυνατόν να αναστείλουμε έως την προληπτική απόφαση του TAR, το συνταγματικά προστατευμένο δικαίωμα του νεαρού μαθητή να παρακολουθήσει το σχολικό μάθημα ·.

Αποδέχεται την αίτηση προφύλαξης και αναστέλλει, όσον αφορά τους ενάγοντες, όσον αφορά την υποχρέωση του ανηλίκου -ΟΜΙΣΣΙΣ- να φορά την μάσκα κατά τη διάρκεια των σχολικών ωρών,…
Οι ευθύνες που σχετίζονται με την εφαρμογή αυτού του διατάγματος παραμένουν στην ευθύνη του σχολείου στο οποίο ανήκει ο ανήλικος.
Αυτό το διάταγμα θα εκτελεστεί από τη Διοίκηση και θα κατατεθεί στη Γραμματεία του Τμήματος που θα ειδοποιήσει τα μέρη. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι όροι που αναφέρονται στο άρθρο 52,
παραγράφους 1, 2 και 5, του νομοθετικού διατάγματος 30 Ιουνίου 2003, αρ. 196, και του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ), του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27 Απριλίου 2016, αποστέλλεται στη Γραμματεία να προχωρήσει, σε περίπτωση αναπαραγωγής με οποιαδήποτε μορφή, με την απόκρυψη των προσωπικών στοιχείων του ανηλίκου, των ατόμων που ασκούν γονική επιμέλεια ή κηδεμονία και οποιωνδήποτε άλλων δεδομένων κατάλληλα για την ταυτοποίηση του ίδιου ατόμου που αναφέρεται στην πρόταση ή στην διάταξη.

Αποφασίστηκε στη Ρώμη στις 26 Ιανουαρίου 2021.

Ο Πρόεδρος
Franco Frattini

dimpenews.com