Γιατρός Παθολόγος Dr Peter El Baze: Το ποσοστό θνησιμότητας από COVID19 ισοδύναμο με αυτό της γρίπης….

Το ποσοστό θνησιμότητας δηλ. αριθμός νεκρών/αριθμός μολυσμένων με COVID κυμαίνεται μεταξύ 0,35% και 0,50% που αναλογεί μεταξύ 3,5 και 5 νεκρών ανά 1000 πραγματικών ασθενών από COVID19. Συνάγεται ότι είναι ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά ιών ισοδύναμο με αυτό της γρίπης (μεταξύ 0,10% και 3% ανάλογα με το στέλεχος). Τα στοιχεία επικαλείται ο Γιατρός Παθολόγος  Dr Peter El Baze τ.συνεργάτης του νοσοκομείου στο CHU της Nίκαιας Πρώην Προϊστάμενος Τμήματος Εσωτερικής Ιατρικής Α1, Les Sources, Nice Συν-δημιουργός των πρώτων SOS Médecins de France.


dimpenews.com