Αντί προσώπου μουσούδα (ρύγχος) θηρίου.Από το κατ΄εικόνα ενός Εμπρόσωπου Θεού στο κατ΄εικόνα του θηρίου.. Αυτή είναι η ”εικόνα του θηρίου” που προσκύνησε η ανθρωπότητα;;;;

Ενώ αρχικά η εντολή που δόθηκε παγκοσμίως ήταν μασκοκρατία με υγειονομική μάσκα στη συνέχεια αυτή αντικαταστάθηκε από ποικίλες υφασμάτινες και τέλος φαίνεται να επικρατεί η μάσκα μουσούδα ρύγχος που είναι προσομοίωση θηρίου. Ο άνθρωπος έτσι απώλεσε το πρόσωπο του και απέκτησε μια μουσούδα ίδιον θηρίου. Γιατί στη φύση από όλα τα υπαρκτά όντα μόνο ο άνθρωπος διαθέτει πρόσωπο βασικό κι αναπαλλοτρίωτο χαρακτηριστικό της ιδιοσύστασης υπόστασής του άλλωστε το πρόσωπο είναι υποστατικό ιδίωμα…Αντί προσώπου μουσούδα(ρύγχος) θηρίου. Αυτή είναι η εικόνα του θηρίου που προσκύνησε η ανθρωπότητα;;;; Σήμερα ο άνθρωπος που ενσωμάτωσε μουσούδα ζώου στο πρόσωπό του ανασηκωμένη στο εμπρός μέρος όπως οι ρινόκεροι επέλεξε από το κατ΄εικόνα του Θεού να γίνει κατ΄εικόνα του θηρίου γιατί όλα τα ζώα είναι θηρία άλογα όντα…

Η Εκκλησία υιοθέτησε για τους λαικούς τη μουσούδα και κάνει πριβέ λειτουργίες μόνο για τους έχοντες την εικόνα του θηρίου δηλ. η εικόνα του θηρίου μπήκε στις εκκλησιές και ευλογήθηκε και οι άνθρωποι προσκύνησαν την εικόνα του θηρίου αφού μέχρι και πατριάρχες και επίσκοποι και Αγιοταφίτες την φέρουν (εικόνες αφής Αγίου Φωτός 2020)… Αυτά τα θηριώδη πορτραίτα μπαίνουν μέσα στις εκκλησιές.. Οι δε χριστιανοί από διωκόμενοι έγιναν διώκτες αφού διώκουν από τους ναούς τους μη φέροντες την εικόνα του θηρίου τη μουσούδα ρύγχος

Από το κατ΄εικόνα ενός Εμπρόσωπου Θεού..

Αποκάλυψη, κεφ.κβ 4 και (κεφ.κ.4): και όψονται το πρόσωπον αυτού και το όνομα αυτού επί των μετώπων αυτών…

και οίτινες ου προσεκύνησαν το θηρίον ούτε την εικόνα αυτού

Οι δε χριστιανοί από διωκόμενοι έγιναν διώκτες χριστιανών κλειδώνουν τους ναούς διώκουν τους πιστούς γιατί οι λειτουργίες είναι απαγορευμένες.

Τα του Θεού τω Καίσαρι είναι το νέο δόγμα τους.

Έρχεται το μαστίγιο εντός ναού ………

dimpenews.com