Η Βρώμικη Δευτέρα των Καθαρών …

Η Βρώμικη Δευτέρα των Καθαρών …

Βέβηλοι ….. Ο βέβηλος ως καθαρός, ο ασεβής ως ευσεβής, ο άδικος ως δίκαιος, ο έκνομος ως νόμιμος, ο Μισάνθρωπος ως Φιλάνθρωπος, ο Αντίχριστος ως Χριστός. Ο Αντίχριστος είναι αυτός που αντιστρέφει τους όρους. Είναι ο Μέγας Αντιστροφέας… πλαστογράφος, παραχαράκτης της Ζωής και της Αλήθειας.

κατά το “Χρόνους πολλούς μετά την Αμαρτία που την είπανε Αρετή μέσα στις εκκλησίες και την ευλόγησαν…” (Οδυσσέας Ελύτης ΤΟ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ).

Μια ακόμη μέρα γενικού καθαρισμού φασίνας υγειονομικής τελείωσε στα στρατόπεδα συγκέντρωσης όπου Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ..Μέχρι πότε θα…… καθαρίζετε σχολαστικά το έξωθεν του ποτηρίου που είναι ο ”κόσμος σας” ενώ ενός δε εστι χρεία;

Τίποτα και ποτέ δεν θα δικαιολογούσε το μεγαλύτερο Έγκλημα κατά της Ανθρωπότητας από καταβολής κόσμου που επιτελούν 1,5 χρόνο τώρα πλανητικά καθεστώτα κατά της Ζωής……

Είναι η ώρα της Αποστασίας και της Μεγάλης Ανταρσίας στον Πλανήτη, αυτή τη φορά πάει να πάρει την εξουσία σε όλη τη γη κι επί της γης σε κάθε σπιθαμή της ζωή μας ο Κοσμοκράτορας ο Άρχων του κόσμου τούτου. Θα τον αφήσουμε; Υπήκοοι ως θανάτου στο Χριστό..Eίναι η ώρα της Μεγάλης Πρόκλησης που καμιά άλλη γενιά και ποτέ δεν βίωσε. Είναι Τιμή μας ο Αγώνας

”διότι δὲν διεξάγομεν πάλην μὲ σάρκα καὶ αἷμα, ἀλλὰ μὲ τὰς ἀρχάς, τὰς ἐξουσίας, τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκοτεινοῦ τούτου κόσμου, μὲ τὰ πονηρὰ πνεύματα εἰς τοὺς οὐρανούς.”

ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ .

dimpenews.com