ΑΡΧΗ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ: η Ιταλία εξέδωσε ΕΚΤΡΩΜΑ-νομοθετικό διάταγμα για υποχρεωτικό εμβολιασμό των υγειονομικών ως κι φαρμακοποιών!!Αναστολή πληρωμής για όποιον δεν πάρει το ”τσίμπημα”. Ενώ παρέχει ΑΣΥΛΙΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΣ!!

Η Ιταλία εξέδωσε νομοθετικό διάταγμα με το οποίο καθιερώνει υποχρεωτικό τον εμβολιασμό για τους υγειονομικούς δηλ. για γιατρούς και νοσηλευτές ως και φαρμακοποιών κ.α..Κι όλα αυτά επί πρωθυπουργίας του γνωστού άγνωστου Φιλάνθρωπου Μεγαλοτραπεζίτη Μάριο Ντράγκι που διετέλεσε Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας.Το νομοθετικό διάταγμα που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών της 31ης Μαρτίου 2021 προβλέπει τη γενική υποχρέωση δωρεάν εμβολιασμού για την πρόληψη της μόλυνσης από SARS-CoV-2 για επαγγελματίες του τομέα της υγείας (και όχι μόνο). Στην πραγματικότητα, η υποχρέωση αφορά τα επαγγέλματα υγείας και τους επαγγελματίες υγείας που ασκούν τις δραστηριότητές τους σε δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας, κοινωνικής και κοινωνικής πρόνοιας, φαρμακεία, παραφαρμακευτικά και επαγγελματικά γραφεία. Η άρνηση του εργαζομένου καθορίζει την αναστολή, χωρίς αμοιβή, του δικαιώματος παροχής υπηρεσιών ή εργασιών που κινδυνεύουν να εξαπλώσουν τη μόλυνση από το Covid-19.Το νομικό έκτρωμα προβλέπει:

«ο εμβολιασμός είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος και για την εκτέλεση της εργασίας που εκτελείται από τα υποχρεωμένα άτομα.
Βασικά, όπως εξηγείται και υποστηρίζεται ευρέως σε αυτές τις σελίδες, όλοι οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας είναι υποχρεωμένοι να υποβληθούν σε εμβολιασμό κατά του Covid, συμπεριλαμβανομένων των φαρμακοποιών.” προβλέπει το διάταγμα.

Ο εμβολιασμός, καθορίζει το διάταγμα Covid με άδεια του Συμβουλίου Υπουργών, μπορεί να παραλειφθεί ή να αναβληθεί μόνο σε περίπτωση βεβαιωμένου κινδύνου για την υγεία, σε σχέση με συγκεκριμένες τεκμηριωμένες κλινικές καταστάσεις, πιστοποιημένες από τον ιατρό.Εντός 5 ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νομοθετικού διατάγματος, κάθε αρμόδια επαγγελματική ένωση πρέπει να διαβιβάζει τον κατάλογο των μελών, με την ένδειξη του τόπου κατοικίας τους, στην Περιφέρεια ή στην αυτόνομη επαρχία στην οποία εδρεύει…

Εντός 10 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των καταλόγων, οι Περιφέρειες (ή αυτόνομες επαρχίες), μέσω των υπηρεσιών πληροφοριών εμβολιασμού, πρέπει να επαληθεύσουν την «κατάσταση εμβολιασμού» καθενός από τους επαγγελματίες υγείας που περιλαμβάνονται στους προαναφερθέντες καταλόγους. Εάν τα συστήματα πληροφοριών εμβολιασμού δεν εντοπίζουν τη διεξαγωγή του εμβολιασμού κατά του SARS-CoV-2 ή την υποβολή της αίτησης εμβολιασμού με τον τρόπο που καθορίζεται στο πλαίσιο της τρέχουσας εκστρατείας εμβολιασμού, της περιοχής ή της αυτόνομης επαρχίας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, πρέπει να αναφέρει αμέσως τα ονόματα των ατόμων που δεν έχουν εμβολιαστεί στην τοπική υγειονομική αρχή διαμονής.
Οι ASL, εδαφικά αρμόδιοι, πρέπει στη συνέχεια να καλέσουν τον ενδιαφερόμενο να υποβάλει, εντός 5 ημερών από την παραλαβή της πρόσκλησης, την τεκμηρίωση που αποδεικνύει τον εμβολιασμό, την παράλειψη ή την αναβολή του ίδιου […] ή την υποβολή της αίτησης εμβολιασμού ή την ανυπαρξία των προϋποθέσεων για την υποχρέωση εμβολιασμού.
Μόλις παρέλθουν αυτοί οι όροι, εάν διαπιστωθεί «μη συμμόρφωση με την υποχρέωση εμβολιασμού», πρέπει να ενημερώσουν αμέσως τον ενδιαφερόμενο, τον εργοδότη και την επαγγελματική ένωση στην οποία ανήκουν. Η έγκριση της πράξης αξιολόγησης από την τοπική εταιρεία υγείας καθορίζει την αναστολή του δικαιώματος παροχής υπηρεσιών ή καθηκόντων ….

Αναστολή του εργαζομένου χωρίς θητεία
.. ο εργοδότης “αναθέτει στον εργαζόμενο, όπου είναι δυνατόν, σε εργασίες, ακόμη και σε χαμηλότερες, αλλά με τη μεταχείριση που αντιστοιχεί στις εργασίες που εκτελούνται και οι οποίες, σε κάθε περίπτωση, δεν συνεπάγεται κινδύνους διάχυσης της μετάδοσης.
Πιθανώς η “ανάθεση σε διαφορετικά καθήκοντα” θα είναι μια εντελώς οριακή υπόθεση δεδομένου του τύπου της υπηρεσίας που παρέχεται από τον χειριστή και λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη φύση της δραστηριότητας που συζητάμε · επομένως είναι πιθανό ότι στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, η αναστολή θα τεθεί σε ισχύ σχεδόν αυτόματα. Κατά τη διάρκεια ολόκληρης της περιόδου αναστολής, δεν προβλέπεται καμία αμοιβή, άλλη αμοιβή ή αποζημίωση.

Η αναστολή, ισχυρίζεται το διάταγμα, παραμένει σε ισχύ έως ότου εκπληρωθεί η υποχρέωση εμβολιασμού ή, ελλείψει αυτού, έως την ολοκλήρωση του εθνικού σχεδίου εμβολιασμού και σε κάθε περίπτωση το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

ΑΣΥΛΙΑ ΣΤΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΣ

Ποινική ασπίδα και υποχρέωση εμβολιασμού: αδύναμος κανόνας
Το διάταγμα εισάγει μια νομική ασπίδα που καθορίζει τον αποκλεισμό της ευθύνης του υγειονομικού προσωπικού για εγκλήματα ανθρωποκτονίας και αμελητέο τραυματισμό, “που συνέβη λόγω της χορήγησης εμβολίου για την πρόληψη λοιμώξεων από SARS-CoV -2”. Η ποινική προστασία ενεργεί όταν η χρήση του εμβολίου συμμορφώνεται με τις ενδείξεις που περιέχονται στη διάταξη άδειας κυκλοφορίας που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές και τις εγκυκλίους που δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τις δραστηριότητες εμβολιασμού.
Ο κανόνας έχει αναδρομική ισχύ και επομένως εφαρμόζεται και για πράξεις που διαπράχθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του.


Μια ασπίδα κρίνεται, ωστόσο, από τους φορείς του κλάδου που ενήργησαν σε ένα εξαιρετικό και ιδιαίτερα αγχωτικό πλαίσιο, πολύ αδύναμο. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, ότι στο πλαίσιο της μετατροπής του νομοθετικού διατάγματος, μπορεί να θεσπιστεί ευρύτερη προστασία για το προσωπικό υγείας που εμπλέκεται στην περίπτωση πανδημίας.
Συγκατάθεση για εμβολιασμό για άτομα με ανικανότητα
Ο νόμος του διατάγματος επεκτείνει επίσης τις διατάξεις σχετικά με την εκδήλωση συναίνεσης, μέσω του κηδεμόνα, του επιμελητή ή του διαχειριστή υποστήριξης, στη χορήγηση του εμβολίου για άτομα με ανικανότητα που έχουν εισαχθεί σε βοηθητικές εγκαταστάσεις υγείας, επίσης σε άτομα σε κατάσταση φυσικής ανικανότητας που δεν νοσηλεύονται..

Ας μην υπάρχουν αυταπάτες το πειραματικό εμβόλιο θέλουν να το καταστήσουν υποχρεωτικό για όλον τον πληθυσμό κι ως πρόσχημα εισαγωγής αυτής της κατάφωρα παράνομης πρακτικής που παραβιάζει όλο το Διεθνές Δίκαιο περί Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κάθε έννοια Ιατρικής Δεοντολογίας και Παγκόσμιου Ιατρικού Δικαίου και Κώδικα Νυρεμβέργης χρησιμοποιούν το ευαίσθητο τομέα πρώτα της Υγείας κι έπειτα της Παιδείας για να τον στοιχειοθετήσουν και να του προσδώσουν μια ψευδο-νομιμοποιητική ισχύ.

Κατά το άρθρο 7 του Κώδικα της Νυρεμβέργης: «Κανείς δεν υποβάλλεται σε βασανιστήρια ούτε σε ποινές ή μεταχειρίσεις σκληρές, απάνθρωπες ή εξευτελιστικές. Ειδικότερα, απαγορεύεται η υποβολή προσώπου, χωρίς την ελεύθερη συγκατάθεσή του σε ιατρικό ή επιστημονικό πείραμα.» Το εμβόλιο αυτό είναι πειραματικό κατά παραδοχή Γ Διευθύνοντα της Pfizer και του Νετανιάχου. Πήρε έγκριση από την αμερικάνικη εταιρεία Φαρμάκων λόγω έκτακτων συνθηκών οπότε η έγκρισή του είναι ελεγχόμενη. Δεν ολοκλήρωσε ποτέ την 3η κλινική φάση δοκιμών που γίνεται επί του παγκόσμιου πληθυσμού.Από πουθενά δεν υπάρχει οδηγία για υποχρεωτικό εμβολιασμό.

Υπάρχει μια σύγχιση οι γιατροί και οι νοσηλευτές δεν είναι πειραματόζωα είναι υγειονομικοί.Καμιά ηθική στο όνομα κανενός αγαθού δεν μπορεί να τους επιβάλει να γίνουν ποντίκια..Αντίθετα οι υγειονομικοί ως πιο ειδήμονες πρέπει να έχουν σθεναρή στάση για να μην επιτρέψουν να περάσει το πείραμα στον πληθυσμό. Η στάση τους πρέπει να είναι υπεύθυνη μακριά από τους τηλελαικισμούς.

dimpenews.com