Η πνευματοπενία, η νόσος των πιστών…Για την επιστροφή στην εκκλησιαστική κανονικότητα!

Η πνευματοπενία, η νόσος των πιστών…Για την επιστροφή στην εκκλησιαστική κανονικότητα!

Του Λαζάρου, ”Την κοινήν Ανάστασην ..” Ο Χριστός κατήργησε το μεγαλύτερο και πιο παρατεταμένο lockdown αυτό του θανάτου…..Ακύρωσε το θανατηφόρο εμπάργκο του…..Ακύρωσε τα εκτενέστερα στρατόπεδα συγκέντρωσης αυτά των κεκοιμημένων….Ήγειρε τον παραλυτικό ανόρθωσε τον νεκρό….

Ανάσταση η Μεγάλη Επαναφορά η Μεγάλη οντολογική … Επανεκκίνηση.

Τα της νίκης τα σύμβολα φέροντες…….

Ο Χριστός δεν απολάμβανε το ακαταδίωκτο,δεν έθεσε Εαυτόν σε ιδιότυπη ασυλία, δεν απαίτησε προνομιακή μεταχείριση δεν υψώθηκε μέσα από κομματικούς διεφθαρμένους μηχανισμούς και δομές διαπλοκής δεν επιβλήθηκε δια μιντιακής χειραγώγησης δεν ανελίχθηκε μέσα από πάτρονες και την υποστήριξη πανίσχυρων λόμπι, υψώθηκε δια του Σταυρού κι επί του Σταυρού δια της θυσίας του έγινε ένα όχι με κάποιον λαό αλλά με όλη την ανθρωπότητα αποδεχόμενος και υφιστάμενος την κοινή μοίρα το πεπρωμένο του θανάτου για να τ΄αναβαθμίσει στην Κοινή Ανάσταση.

«Τι εξήλθατε’‘ ΄σήμερον ”εις την έρημον (του πραγματικού) θεάσασθαι; άνθρωπον εν μαλακοίς ημφιεσμένον;” Άνθρωπος εξέρχεται εκ του τάφου περιβαλλόμενος σουδάριον,σπαργανωμένος θάνατον μασκαρεμένος με σάβανα φασκιές σαν τους σημερινούς μεταμφιεσμένους την ασθένεια όντας υγιείς…

περιβαλόμενος σκότος ως ιμάτιον

Λάζαρε, δεῦρο ἔξω. αυτό είναι το μήνυμα της λήξης της κατάστασης έκτακτης και πρόσκαιρης της του θανάτου αναγκαιότητας που είναι ο θάνατος αυτή είναι η πολυπόθητη λήξη του συναγερμού που σημαίνει την πραγματική Ελευθερία …..

Τα σαβανωμένα πρόσωπα οι ταριχευμένες όψεις δαντικές φιγούρες από το βασίλειο του Άδη εξέρχονται εκ των ιδίων μνημείων και ως τραγικός χορός παραμορφωμένων πλαισιώνουν ως πνευματικοί λεπροί τον Κύριο. Καλύπτουν τα πρόσωπά τους όχι γιατί αυτά παραμορφώθηκαν από μια φρικτή ασθένεια αλλά γιατί αστόχησαν πνευματικά.. Κύριε ίασε αυτούς από το ψυχικό άλγος του τρόμου του θανάτου εμπέδωσε τους την Ανάσταση …!!!

Λύσε τα δεμένα τους πρόσωπα .. από το σουδάριο του φόβου....Η νόσος των νεοσσών στην πίστη αποκαλείται και πνευματική πενία ή και πνευματοπενία (spiritopenia) και προσβάλει τους αδυνάμους στην πίστη «πιστεύω Κύριεβοήθει μου τη απιστία»…Για την επιστροφή στην εκκλησιαστική κανονικότητα……και κοινότητα!

Η πνευματοπενία, η νόσος των πιστών…Για την επιστροφή στην εκκλησιαστική κανονικότητα!

dimpenews.com