Χριστέ ”σε ξεκληρίσανε άπονες εξουσίες” !!Δεμένος ο Χριστός ..αλλά ”Ιδού ο Νυμφίος έρχεται εν τω μέσω της νυκτός”!

Χριστέ ”σε ξεκληρίσανε άπονες εξουσίες” !!Δεμένος ο Χριστός ..αλλά ”Ιδού ο Νυμφίος έρχεται εν τω μέσω της νυκτός” ( του πνευματικού Black out που επέβαλαν οι ισχυροί της γης)!

Ιδού ο Νυμφίος έρχεται εν τω μέσω της νυκτός· Και η νύκτα είναι πάντα παγκόσμια και άπλετη ολοκληρωτική. Αυτή η νύκτα, είναι νύκτα πολιτική, των θεσμών, του κράτους δικαίου, της δικαιοσύνης, του πολιτισμού, του πνεύματος, των αξιών, της ηθικής, νύκτα πρωτοφανών ιδεολογιών (όπως της ιδεολογικοποίησης της υγείας) της εκκένωσης του νοήματος της ύπαρξης …

Το ”Ιδού ο Νυμφίος έρχεται εν τω μέσω της νυκτός” είναι μια απειλή και μια προειδοποίηση για τους παρανομούντες, για τους ισχυρούς της γης ενώ παράλληλα καθίσταται ως μια προσμονή και χαρμόσυνη προϋπάντηση για τους δικαίους μια λυτρωτική απαλλαγή για τους βασανισθέντες δεδεμένους από τις δυνάμεις τους σκότους τους αδίκως βασανισθέντες τους αιχμαλώτους ομήρους των αρχών του ζόφους…..

Έτσι ”Εκ νυκτός ( πνευματικής συσκότισης και σκότους ζοφερού πνευματικού blakout) ορθρίζει το πνεύμα μου προς σε , ο Θεός, διότι φως τα προστάγματά σου επί της γης.

Δικαιοσύνην μάθετε, οι ενοικούντες επί της γης. 

Ζήλος (υγειονομικός) λήψεται λαόν απαίδευτον και νυν πυρ τους υπεναντίους έδεται.

 Πρόσθες αυτοίς κακά, Κύριε, πρόσθες αυτοίς κακά τοις ενδόξοις της γης….

Ο Χριστός ταπεινώνεται υποβαθμίζεται από τους υγειονομικοκράτες…

Ο Χριστός απεικονίζεται σήμερα ως Νυμφίος καθηλωμένος δεμένος από την κρατική κι εκκλησιαστική εξουσία της εποχής και την περιφρόνηση του λαού.

Φυλακισμένος… και το σώμα αυτού η εκκλησία δεμένη επίσης με σχοινιά οριοθέτησης που απαγορεύουν την προυπάντηση του Νυμφίου.

απαγόρευσαν ως και το επισκεπτήριο στον φυλακισμένο Χριστό..

Τον περιφέρουν δεμένο ”ιερείς;” γύρω από το περιστύλιο

ο αναστεναγμός του καθημαγμένου Ιησού δίνει πνοή στον διασωληνωμένο ημιθανή κόσμο μας.. αναζωογώνηση….

Kαθηλωμένος καθημαγμένος δεμένος φυλακισμένος ……..σ΄ έναν κόσμο χωρίς όρια και φραγμούς αλλά που βρίθει πλήθους περιορισμών……

Ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον Πάθος

καὶ παραδοθήσεται ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, παραδίδεται στις αρχές ο καταζητούμενος ως κοινός ποινικός δεν θα μείνει φυγόδικος, αναλαμβάνει τις ευθύνες του έναντι της Ιστορίας

Δεῦτε οὖν καὶ ἡμεῖς, κεκαθαρμέναις διανοίαις, ας ξελαμπικάρουμε για να διακρίνουμε

αυτό είναι το προαπαιτούμενο και η προυπόθεση της συμπόρευσης μαζί Του

συμπορευθῶμεν αὐτῷ,

καὶ συσταυρωθῶμεν, καὶ νεκρωθῶμεν δι’ αὐτόν, ταῖς τοῦ βίου ἡδοναῖς,

ἵνα καὶ συζήσωμεν αὐτῷ,

με το Χριστό δεν μπορείς να είσαι απλός συγκάτοικος, συζείς με το Νυμφίο..”η εν Χριστώ ζωή μου”..αλλά ούτε αυτή η συνοίκηση είναι απρουπόθετη αφού ”συσταυρωθῶμεν, καὶ νεκρωθῶμεν δι’ αὐτόν’και ύστερα υπάρχει και η μετοίκηση στην άνω Ιερουσαλήμ..

ἀλλὰ ἀναβαίνω πρὸς τὸν Πατέρά μου, καὶ Πατέρα ὑμῶν, καὶ Θεόν μου, καὶ Θεὸν ὑμῶν, καὶ συνανυψῶ ὑμᾶς εἰς τὴν ἄνω Ἱερουσαλήμ, ἐν τῇ Βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.

dimpenews.com