Οι χώρες που παγκοσμίως έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό εμβολιασμένων ατόμων (Μαλβίδες και  Σευχέλλες) είναι οι χώρες με τον πιο μεγάλο αριθμό νέων κρουσμάτων Covid ανά κάτοικο!

« Οι χώρες που παγκοσμίως έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό εμβολιασμένων ατόμων (Μαλβίδες και  Σευχέλλες) είναι οι δυο χώρες με τον πιο μεγάλο αριθμό νέων κρουσμάτων Covid ανά κάτοικο »..

dimpenews.com