Υπ. Υγείας Γαλλίας: Μαζικές μολύνσεις covid19 σε πολλούς Οίκους Ευγηρίας όπου οι τρόφιμοι ήταν εμβολιασμένοι!! Μελέτες: το εμβόλιο δεν εμποδίζει μόλυνση. Αποτελεσματικότητα Pfizer για πρόληψη μόλυνσης σε Γηροκομεία μόνο 35%!

Σημαντικό εύρημα στην έκθεση της 7/5/21 του Συμβουλίου Προσανατολισμού της Εμβολιακής Στρατηγικής αναφορικά με την ”Εμβολιακή Αποτελεσματικότητα και Κάλυψη των ηλικιωμένων”. Το Όργανο λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας!!

 1. Clusters (μαζική εμφάνιση covid19) στους Οίκους Ευγηρίας=EHPAD
  Η εμβολιακή κάλυψη στα EHPAD είναι πολύ υψηλή, αυτό είναι μια επιτυχία σημαντική της εκστρατείας εμβολιασμού. Αντίθετα , εδώ και πολλές εβδομάδες παρατηρούμε clusters-oμαδοποιήσεις ( μαζική εμφάνιση/συγχορδία) Covid-19 μέσα σε EHPAD όπου ο πληθυσμός εμβολιάστηκε. Τα clusters επήλθαν σε μια τριανταριά εγκαταστάσεις επί συνόλου 7000 στη Γαλλία δημιουργώντας ένα σήμα συναγερμού επί της αποδιδόμενης προστασίας από τον εμβολιασμό στα υπέργηρα άτομα.
  Μια μελέτη που έγινε στο Montpellier δείχνει ότι ο εμβολιασμός των ατόμων σε EHPAD επιτρέπει την μείωση της σοβαρότητας των κρουσμάτων Covid-19 αλλά δεν εμποδίζει την μόλυνση και να επέλθουν clusters (1)
  Μια μελέτη από τη Δανία σε πραγματική ζωή επιπλέον απέδειξε μια εμβολιακή αποτελεσματικότητα της τάξης του 64% μόνο στα EHPAD (2)
  Επιπρόσθετα μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε από Joël Belmin και βασιζόμενη σε 27 απαριθμούμενα clusters το Μάρτη κι Απρίλη του 2021,απέδειξε ότι η αποτελεσματικότητα του εμβολίου Pfizer στους τροφίμους Οίκους Ευγηρίας-EHPAD ήταν 35% για πρόληψη μόλυνσης,
  59% για πρόληψη σοβαρών παρενεργειών και 75% για πρόληψη θανάτων (αποτελέσματα μη δημοσιευμένα σε φάση υποβολής (3).
  Αυτό το σήμα συναγερμού δεν καλεί σε μια άμεση παρέμβαση αλλά θέτει το θέμα χορήγησης τρίτης δόσης εμβολίου σε ηλικιωμένους που διαμένουν σε EHPAD, που είναι « ανοσο-sénescentes », σε μια λογική συγκρίσιμη με εκείνη της τρίτης δόσης που προορίζεται για άτομα βαθιά ανοσοκατασταλμένα. (4)
  Κανένα δεδομένο δεν είναι διαθέσιμο για την αποτελεσματικότητα της γ΄ δόσης στους ηλικιωμένους. Η ποσότητα των εξουδετερωμένων αντισωμάτων παραχθέντων μετά τον εμβολιασμό μειώνεται με την ηλικία. (5) Δεν είναι εγγυημένο ότι η χορήγηση τρίτης δόσης παρέχει προστατευτική ανοσία ισοδύναμη με αυτήν αποκτήθηκε σε ανοσοεπάρκεια ατόμων.

1 H. Blain, SARS-CoV-2 spike IgG 1 after BNT162b2/Pfizer vaccine reduces COVID-19 symptoms but not SARSCoV-2 infection in nursing home residents, JAMA submission
2
I. Mousten-Helms, Vaccine effectiveness after 1st and 2nd dose of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine in
long-term care facility residents and healthcare workers – a Danish cohort study, medRxiv
2021.03.08.21252200; doi: https://doi.org/10.1101/2021.03.08.21252200
3
4 Avis du COSV 6 avril 2021
5 R. Goel et al., Distinct antibody and memory B cell responses in SARS-CoV-2 naïve and recovered individuals
following mRNA vaccination, Science Immunology 15 Apr 2021, Vol. 6, Issue 58, eabi6950 DOI:
10.1126/sciimmunol.abi6950. (Το ντοκουμέντο προέρχεται από το Υπουργείο Αλληλεγγύης κι Υγείας Γαλλίας που όπως λέει αποτελεί σήμα συναγερμού)

dimpenews.com