Το Παλάτι της Κορώνας θέτει Επίτροπο στην Εκκλησία όπως επί εποχής Μάουρερ.. θα συνεδριάσει η Σύνοδος με Τσιόδρα Κικίλια!!..Επιβολή Πολιτειοκρατίας στις σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας!!!

Το Παλάτι της Κορώνας θέτει Επίτροπο στην Εκκλησία όπως επί εποχής Μάουρερ.. θα συνεδριάσει η Σύνοδος με Τσιόδρα Κικίλια…Στη Διαρκή Σύνοδο επί βαυαροκρατίας όταν συνεδρίαζε, παρευρισκόταν και Βασιλικός Επίτροπος με αποφασιστικές αρμοδιότητες. Έτσι εισαγόταν η αρχή της απόλυτης πολιτειοκρατίας στις σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας[2], η οποία επεσώρευσε αρκετά δεινά στις σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας. Εκτός κι αν ο Τσιόδρας παραστεί ως ιεροψάλτης θα ήταν πιο συμβατό!!

Το επόμενο στάδιο είναι ο διορισμός και των μελών της Συνόδου στα πρότυπα της ίδρυσης της «Ιεράς Συνόδου του Βασιλείου της Ελλάδος». Την Σύνοδο αυτή θα διόριζε ο εκάστοτε Βασιλιάς. Αποφάσισε επίσης τη διοργάνωση της εκκλησιαστικής ζωής, έτσι που η Εκκλησία να εξαρτάται απόλυτα από την Πολιτεία. Μ΄ αυτό τον τρόπο, εισαγόταν η αρχή της απόλυτης πολιτειοκρατίας στις σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας[2], η οποία επεσώρευσε αρκετά δεινά στις σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας. Οι Επίσκοποι θα διορίζονταν από τον Βασιλιά και η μισθοδοσία τους θα γινόταν από το  Κράτος. Τα μοναστήρια θα περιορίζονταν[3]. Ζούμε αυτή την τριπλή καθίζηση…με τους Ιερείς υπαλλήλους 2 αφεντάδων ανεπίτρεπτο σύμφωνa με Καινή Διαθήκη…

Η παρουσία πολιτικού και διορισμένου ειδήμονα στην Ιερά Σύνοδο αφορά κατά δημοσιεύματα τόσο τον εμβολιασμό ιερέων εξετάζεται και ο υποχρεωτικός όσο και η άσκηση επιρροής από πλευράς εκκλησίας έναντι πληθυσμού προς συμμετοχή στη γ΄φάση δοκιμών της Pfizer στα γενετικά εμβόλια γονιδιακή θεραπεία σύμφωνα με ειδήμονες υψηλού ιατρικού κύρους διεθνώς….

Στο μεταξύ εντείνεται η τακτική του Μεσαίωνα και της Ιεράς Εξέτασης. Συνοδικά Δικαστήρια διώκουν τους μητροπολίτες Αιτωλίας- Ακαρνανίας και Κυθήρων που διαφοροποιήθηκαν. Το πογκρόμ συνεχίζεται τέθηκε σε διαθεσιμότητα ο γιατρός και κληρικός λόγιος π. Αντώνιος Στυλιανάκης εφημέριος του κεντρικότατου ναού Αγ Αθανασίου Θεσ/νίκης ο οποίος μεταξύ άλλων είχε διατυπώσει ενστάσεις κι επί του αμφιλεγόμενου εμβολιασμού. Η εκκλησία καρατομεί γιατρό ιερέα την πιο κρίσιμη στιγμή όταν ένα ιατρικό ζήτημα διακυβεύεται…Διαθέτει πολλούς αντίστοιχους ιερείς τόσο καταρτισμένους;;;Οι διώξεις διωγμοί εντείνονται….« Μακάριοι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτών εστίν η βασιλεία των ουρανών και Μακάριοι εστέ, όταν ονειδίσωσιν υμάς και διώξωσιν υμάς και είπωσι πάν πονηρόν ρήμα καθ’ υμών ψευδόμενοι ένεκεν εμού. Χαίρετε και αγαλλιάσθε, ότι ο μισθός υμών πολύς εν τοις ουρανοίς· ούτω γαρ έδιωξαν τους προφήτας τους προ υμών»….

[2]  Μεταλληνού Γ., Ελλαδικού Αυτοκεφάλου παραλειπόμενα μελέτη ιστορικοφιλολογική, εκδ. Δόμος 1989, σσ. 24-25. Καραγιάννης Γιώργος, Εκκλησία και Κράτος, 1833- 1997. Ιστο-ρική επισκόπηση των σχέσεών της, εκδ. Το Ποντίκι, Αθήνα, 1997, σ. 13. Αγγελόπουλου Αθ., Ιστορία των δομών ό.π., σσ. 24-25.

[3] Αναστασίου Ιω. Ε., Εκκλησιαστική ό.π., σσ. 676-677.

dimpenews.com