Νορβηγική μελέτη: θνησιμότητα παιδιών από covid19 0,0002%!! Θάνατοι ενηλίκων πριν εμβολιασμό 799, θάνατοι και σοβαρές επιπλοκές 1930 μετά τον εμβολιασμό!!

1

Νορβηγική μελέτη: 1η κάρτα. Ο αριθμός των παιδιών και εφήβων μέσα στη χώρα 1.182.796. Θετικοί στο Covid από 1/3/2020 ως 30/4/2021 : 22608. Νοσηλεύθηκαν λόγω κόβιντ 88.
Στη μονάδα αναζοωγόνησης ( αναπνευστήρας) : 11
Νεκροί από Covid (με άλλες παθολογίες) : 2 ήτοι 0,0002%
Μέση διάρκεια νοσηλείας: 2 ημέρες. Θέλουν επομένως να εμβολιάσουν παιδιά κι εφήβους με πειραματικά ”εμβόλια” και να τα διακινδυνεύσουν (ενδεχομένως να υποθηκεύσουν την υγεία τους και μακροπρόθεσμα) όταν παρουσιάζουν θνησιμότητα από κόβιντ 0.0002%..

2η κάρτα :
Κάρτα κινδύνων ανά ηλικιακές κατηγορίες πριν και μετά τον εμβολιασμό.
0-39 ετών : 6 θάνατοι πριν (με ή χωρίς παθολογία), 460 θάνατοι ή σοβαρές επιπλοκές μετά εκ των οποίων κάποιοι ανάπηροι εφόρου ζωής μετά τον εμβολιασμό.
40-49 ετών: 11 νεκροί πριν ( με ή χωρίς παθολογία ), 294 θάνατοι ή σοβαρές επιπλοκές μετά τον εμβολιασμό.
50-59 ετών : 37 νεκροί πριν ( με ή χωρίς παθολογία ), 293 θάνατοι ή σοβαρές επιπλοκές μετά τον εμβολιασμό.
60-69 ετών : 98 νεκροί πριν ( με ή χωρίς παθολογία ), 285 θάνατοι ή σοβαρές επιπλοκές μετά τον εμβολιασμό.
70-79 ετών : 184 νεκροί πριν ( με ή χωρίς παθολογία ), 281 θάνατοι ή σοβαρές επιπλοκές μετά τον εμβολιασμό.
80+ : 463 νεκροί πριν ( με ή χωρίς παθολογία ), 317 θάνατοι ή σοβαρές επιπλοκές μετά τον εμβολιασμό.‘Ητοι συνολικά : 799 νεκροί πριν (με ή χωρίς παθολογία),1930 θάνατοι ή σοβαρές επιπλοκές μετά εκ των οποίων κάποιοι ανάπηροι εφόρου ζωής μετά τον εμβολιασμό !

Οι αριθμοί δείχνουν 2 πράγματα την κατάχρηση εμβολιασμού για έναν ιό ακίνδυνο που σχετικά θεραπεύεται εύκολα όταν δεν υπάρχει πιθανόν συνοσηρότητα και την επικινδυνότητα του εμβολίου-γονιδιακή θεραπεία. όσο για τα παιδιά με βάση την μελέτη δεν συντρέχει λόγος..

dimpenews.com