Το Υπουργείο Υγείας του Μαρόκου αναστέλλει προσωρινά τον εμβολιασμό με Pfizer!!!!!!

Το Υπουργείο Υγείας του Μαρόκου αναστέλλει προσωρινά τον εμβολιασμό με Pfizer πρώτης δόσης την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου μαθαίνει το medias24 από εξουσιοδοτημένη πηγή. Σύμφωνα με αυτήν κατά τις επαληθεύσεις χρήσης παρουσίας αντισωμάτων σ ένα μικρό δείγμα με D1 ”παρατηρήθηκε μια απουσία αντισωμάτων σε 2 ασθενείς”.Λόγω αυτού μια συμπληρωματική επαλήθευση άρχισε και μια προσωρινή αναστολή χορήγησης αυτού του εμβολίου γαι 2 ή 3 μέρες αποφασίστηκε και μόνο στο D1. To εμβόλιο κανονικά χορηγήθηκε αυτή την Πέμπτη στο D2 .medias24 21/10/21

dimpenews.com