Στην εμβολιακή πατριαρχία: ”Το σώμα μας είναι ο εαυτός μας”, ”το προσωπικό είναι πολιτικό”! O όρος ”ανεμβολίαστος” είναι πλέον μια πολιτική ταυτότητα.

”Το σώμα μας είναι ο εαυτός μας” είναι μια φεμινιστική αρχή που άνοιξε το δρόμο για την κοινωνική ισότητα του ”Δεύτερου φύλου” όπως το περιέγραψε η Simone de Beauvoir στο ομώνυμο έργο της.

Σήμερα υπάρχει μια εμβολιακή πατριαρχία και το δεύτερο φύλο είναι ο πολίτης σε Δεύτερο πλάνο ο ανεμβολίαστος. ”Το προσωπικό είναι πολιτικό” ανέφερε σύνθημα της δεκαετίας του ’60 των κινημάτων της απελευθέρωσης της γυναίκας διεκδικώντας την αυτοδιάθεση του ατόμου. Η χειραφέτηση της γυναίκας ήταν μια πολιτική πράξη ο όρος” γυναίκες” ήταν μια πολιτική ταυτότητα. Κι ο όρος ανεμβολίαστος είναι πλέον μια πολιτική ταυτότητα. Στην νέα πατριαρχικού τύπου κοινωνία την εμβολιαστική ο αυτοπροσδιορισμός του υποκειμένου περνάει μέσα από την ανάκτηση διεκδίκηση του σώματος την επανα-ιδιοποίηση των σωμάτων, από την ιατρική απελευθέρωση από το δικαίωμα να συγκατατίθεσαι ή να αρνείσαι μια ιατρική πράξη. Είναι παράλογο στην εποχή της υιοθέτησης επιλογής θανάτου ως ευθανασία να μην σου δίνεται το δικαίωμα να επιλέξεις για μια μπανάλ ιατρική πράξη. Η δημόσια καταπιεστική υγειονομική ηθική που διαμορφώνεται σήμερα ποδηγετείται για μια ακόμη φορά από τη θρησκευτική σφαίρα και τη νομική ( βλ.σύμπραξη Εκκλησίας Πολιτείας) Η Εκκλησία για μια ακόμη φορά έχει παρεμβατικό λόγο για το σώμα και οι νόμοι νομιμοποιούν την καταπάτηση του παραβιάζουν το απαραβίαστο του σώματος.

Ο εμβολιασμένος και ο ανεμβολίαστος είναι 2 δευτερεύουσες ιδιότητες του ατόμου. Όταν αυτή η επί μέρους ιδιότητα αντικαθιστά το πρωταρχικό Είναι ως νομιμοποιητική ταυτότητα αναγνώρισης του ατόμου το τελευταίο ακυρώνεται στην οντολογική του υπαρξιακή διάσταση. Μια κοινωνία εμβολιασμένων ή μια κοινωνία πολιτών μια κοινωνία ανθρώπων;; Tα αμιγή περιβάλλοντα είναι καταδικασμένα από την πρόοδο. Από τα αρρένων και θηλέων στα των εμβολιασμένων κι ανεμβολίαστων:;

dimpenews.com