Η Φαρμακοεπαγρύπνιση (Medsafe) της Ν Ζηλανδίας παραδέχεται 1 θάνατο από εμβόλιο ενώ το Φόρουμ Υγείας Νέας Ζηλανδίας 270! Η Medsafe ομολογεί ότι καταγράφει μόνο το 5% των ανεπιθύμητων παρενεργειών!! ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Βασιζόμενη στο σύντομο επίσημο ενημερωτικό δελτίο της Pfizer ως οδηγό, η Medsafe, ο ρυθμιστικός φορέας φαρμάκων της Νέας Ζηλανδίας, έχει αποδεχτεί μόνο έναν από τους 100 και πλέον θανάτους που έχουν πράγματι αναφερθεί σε αυτήν ως σχετιζόμενες με τον εμβολιασμό. Οι περισσότεροι αναφέρονται ως ασυσχέτιστοι, υπό διερεύνηση ή αταυτοποίητοι. Αντίθετα, το Φόρουμ Υγείας της Νέας Ζηλανδίας Health Forum NZ και άλλες ομάδες έχουν συλλέξει ανεπίσημες αναφορές ανεπιθύμητων ενεργειών και θανάτων περί τον εμβολιασμό. Από τις 670 και πλέον αναφορές θανάτων που συγκεντρώθηκαν από το Φόρουμ, οι 270 έχουν ήδη διερευνηθεί από επαγγελματίες του ιατρικού τομέα και συνδέονται στενά με γνωστές ανεπιθύμητες ενέργειες.

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν υποδηλώνουν ότι έως και τα δύο τρίτα των ερωτήσεων ανεπιθύμητων ενεργειών που έγιναν στο ιατρικό προσωπικό από λήπτες εμβολίων δεν έχουν αναφερθεί στο CARM — το σύστημα αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών της Νέας Ζηλανδίας. Η ίδια η Medsafe εκτιμά στον Οδηγό για την αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών ότι στη Νέα Ζηλανδία αναφέρεται μόνο το 5% των ανεπιθύμητων ενεργειών. Ως αποτέλεσμα, το κοινό της Νέας Ζηλανδίας αγνοεί εντελώς την έκταση των αναφερόμενων πιθανών κινδύνων εμβολιασμού.dailytelegraph της Νέας Ζηλανδίας 15/12/21

Ακολουθείται και εδώ πολιτική πλήρους αδιαφάνειας επιπολαιότητας και προχειρότητας…

dimpenews.com