Εγεννήθη ο Χριστός και χαίρουσιν άγγελοι! ΒΙΝΤΕΟ

Η Θεσσαλονίκη….εν χορδαίς και οργάνοις υποδέχεται τα Χριστούγεννα. Μια κομπανία λαϊκή με χορωδία νεανική πλημμύρισε με μουσικούς δρόμους της Ανατολής τους δρόμους της πόλης.

ἐγεννήθη ὁ Χριστός καί πεπτώκασι δαίμονες.

ἐγεννήθη ὁ Χριστός καί χαίρουσιν ἄγγελοι.

ἐγεννήθη ὁ Χριστός καί ζωή πολιτεύεται.

η πλατεία του Λαού.

dimpenews.com