Μια κοινωνική επανάσταση είναι πιθανή στις ΗΠΑ στο εγγύς μέλλον; Στατιστικά: ο 1 στους 2 Αμερικανούς είναι φτωχός ή χαμηλόμισθος. Το πλουσιότερο 5% των Αμερικανών κατέχει το 66% του εθνικού πλούτου. Ο μισθός του Διευθύνοντος Συμβούλου αυξήθηκε κατά 940%, ενώ ο μέσος μισθός των εργαζομένων αυξήθηκε κατά 12%.

Μια κοινωνική επανάσταση είναι πιθανή στις Ηνωμένες Πολιτείες στο εγγύς μέλλον;

Σε κάθε περίπτωση, όλες οι προϋποθέσεις φαίνονται να πληρούνται.
Την περασμένη εβδομάδα, η Capital & Main με έδρα την Καλιφόρνια δημοσίευσε τα αποτελέσματα μιας στατιστικής μελέτης με τίτλο «Δέκα συγκλονιστικά γεγονότα για την ανισότητα στην Αμερική»:

Υπολογίζεται ότι το 41,4% του συνολικού πληθυσμού των ΗΠΑ – 135 εκατομμύρια άνθρωποι – είναι είτε φτωχοί είτε χαμηλού εισοδήματος.

Μία στις τέσσερις αφροαμερικανικές οικογένειες δεν έχει περιουσιακά στοιχεία (κληρονομιά).
Η μέση λευκή οικογένεια είναι 41 φορές πλουσιότερη από τη μέση μαύρη οικογένεια και 22 φορές πλουσιότερη από τη μέση ισπανογενή οικογένεια.

Από το 1978, ο μισθός του Διευθύνοντος Συμβούλου αυξήθηκε κατά 940%, ενώ ο μέσος μισθός των εργαζομένων αυξήθηκε μόνο κατά 12%.
Περίπου το 30% των μαύρων παιδιών και το 26% των ισπανογενών παιδιών ζουν στη φτώχεια.

Από το 1979 έως το 2017, το εισόδημα του πλουσιότερου 0,1% των Αμερικανών αυξήθηκε 15 φορές πιο γρήγορα από αυτό του φτωχότερου 90% των Αμερικανών πολιτών.
Το πλουσιότερο 5% των Αμερικανών κατέχει το 66% του εθνικού πλούτου.

Τρία άτομα μπορούν να έχουν μια περιουσία που, συνολικά, ισοδυναμεί με το ήμισυ της κοινωνικά κατώτερης τάξης της Αμερικής.
Το πλουσιότερο 1% των Αμερικανών κατέχει περισσότερο από το 50% όλων των μετοχών.

Οι άνδρες στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τρεις φορές περισσότερες συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις από τις γυναίκες.
Όλες αυτές οι οικονομικές ανισότητες αποβαίνουν συγκρουσιακά σ’ ένα επίπεδο πολιτικής πόλωσης που δεν έχει παρατηρηθεί από το 1861 (δεξιά-αριστερά, δημοκρατικά-ρεπουμπλικανικά)

dimpenews.com