ΣΗΜΕΙΟ: Ρέει λάδι εικόνα του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη. ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

30/8/22

Ρέει λάδι εικόνα του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη. Φορητή εικόνα που παριστάνει τον Άγιο Δημήτριο έφιππο άρχισε να ρέει αγιασμό στα μέσα προς τέλος Ιουνίου σε οικία στη Θεσσαλονίκη. Οι οικίες και τα διαμερίσματα αναδεικνύονται σε αυτό τον καιρό τον άστατο των ποικίλων διωγμών πνευματικά καταφύγια και κρύπτες κι οι εικόνες οι πνευματικές πολεμίστρες…

Τον Ιούλιο ο κάτοικος του διαμερίσματος αποφάσισε να το βάψει και έτσι εξαφανίστηκαν αφού επικαλύφθηκαν τα ίχνη της ροής.. Στις 25 Αυγούστου η εικόνα άρχισε και πάλι να ρέει αγιασμό αλλά μετά από 2 μέρες στις 27 Αυγούστου η ροή ήταν τώρα πολύ έντονη και κεχριμπαρένια κίτρινη σαν λάδι.

Στο διαμέρισμα διαμένει βαριά ασθενής πάσχων από χρόνια νόσο σε προχωρημένο στάδιο κι ακολουθεί επίπονη θεραπεία. Την εμφάνιση του μύρου στην εικόνα συνόδευσαν κι άλλα σημεία όπως έντονη οσμή λιβανιού στο χώρο που έγινε αντιληπτή από άτομο που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε αντιληφθεί τι είχε συμβεί σε αυτήν.

Ο Άγιος Δημήτριος στην συγκεκριμένη εικόνα απεικονίζεται έφιππος σε κόκκινο άλογο, καβαλάρης με στρατιωτική στολή φονεύοντας με το δόρυ του τον τσάρο των Βουλγάρων Σκυλογιάννη. Πρόκειται για το θαύμα που έγινε τον Οκτώβριο του 1207 έξω από τα τείχη της Θεσσαλονίκης.

Ο τσάρος των Βουλγάρων Ιωαννίτζης που οι Βυζαντινοί αποκαλούσαν Σκυλογιάννη, φονεύτηκε κατά την παράδοση από τον άγιο Δημήτριο, όταν εκείνος πολιορκούσε τη Θεσσαλονίκη.

Σημειωτέον ο Άγιος Δημήτριος αποκαλείται και Μυροβλίτης!

Yπάρχουν κι άλλα στοιχεία σε σχέση με την εμφάνιση του σημείου της εικόνας που θα δημοσιοποιηθούν εν καιρώ.

 «Δεῦτε πόμα πίωμεν καινόν, οὐκ ἐκ πέτρας ἀγόνου τερατουργούμενον, ἀλλ’ ἀφθαρσίας πηγήν”

«οὗ δέ ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία, ὑπερπερίσσευσε ἡ χάρις» (Πρός Ρωμαίους)

Νενίκηνται τῆς Φύσεως οἱ Ὅροι ἕν σὺ..”

Ο Θεός δεν παραδίδεται..

Ο Θεός δεν παραδίδεται ποτέ!

dimpenews.com